Terug naar stamboom
* Algemene startpagina *
( Klik    op    foto    voor    vergroting)  
 
Geschiedenis   Familie  Van Amerongen
 
 
 
 
 
 
Teunis Willems van Amerongen        ()        Cornelia Dircks de Helt
°±1655                                                                                                                        
¦
  ¦
 
Dirk Thonisz.van Amerongen    ()   1e huw.: Gerritje van Stockom       2e huw.:Gerritje lucasse Puy
° ±1678                                                                                                    °1680
 
 
De vroegst gevonden voorvader van de Van Amerongenfamilie is waarschijnlijk

Teunis Willems van Amerongen, °±1655 uit ‘t Goy
() 11-2-1677 Maurik Cornelia Dircks de Helt
Hoewel harde gegevens ontbreken, is het toch aannemelijk dat:

Dirk Thonisz. van Amerongen, °±1678 hun zoon is want:

1. Dirk heet de zoon van Thonis, wat in feite dezelfde naam is als Teunis
2. Dirk kan genoemd zijn naar de opa van moeders kant, is dus kennelijk de tweede zoon.
3. Dirks leeftijd komt goed overeen met de trouwdatum van Teunis en Cornelia (1677). Dirks eerste vrouw is immers van 1680. Dirk kan dan geboren zijn in 1678.

We kunnen dus spreken van een aan zekerheid grenzende graad van waarschijnlijkheid.

Hiervan geen vergroting
Acquoy

Teunis van Amerongen is van 1721 – 1723 schepen (stadsbestuurder) geweest in Acquoy, een zeer oude plaats langs de Linge tussen Leerdam en Geldermalsen.
Zijn bruid kwam waarschijnlijk uit Maurik, want daar zijn ze getrouwd in 1677.

Geen vergroting Over Acquoy
In 1305 wordt Acquoy genoemd als behorend tot het bezit van de heren Van Voorne. In 1364 verpandde Catherina van Voornenburgh haar huis met de burcht van Acquoy voor 10 jaar aan Otto van Arkel en later kocht hij het. Vanaf toen hoorde Acquoy net als Arkel zelf en Gellicum tot de Van Arkel heerlijkheid. In de middeleeuwen verstond men overigens onder een heerlijkheid een gebied waarover een hooggeplaatst persoon (een heer) uit eigen recht en gezag uitoefende.
Nadat Acquoy enige malen in andere handen was overgegaan koopt Floris van Egmond, graaf van Buren, het in 1513. Toen in 1551 Prins Willem van Oranje huwde met Anna van Egmond kwam Acquoy samen met Leerdam in zijn handen. In die tijd werd de heerlijkheid verheven tot Baronie. Acquoy bleef in handen van het Huis van Oranje tot 1795, waarna het samen met Leerdam bij Holland werd ingelijfd. Dit geschiedde overigens niet zonder protest van de zijde der bevolking, maar reeds kort daarna, in 1820, werd het dorp Gelders gebied doordat het bij de Gemeente Beesd werd gevoegd.
 
 
Terug naar stamboom
 
 
 
Dirk Thonisz. van Amerongen
()  
1e huwelijk: Gerritje van Stockom 2e huw.:Gerritje Lucasse Puy
              |                                                                                                |                                      
Govert
°1712
  –     Anthony†
°1713
Anthony van Amerongen      ()      Marrytje Claassen
°1720
 
 
Dirk Thonisz. van Amerongen, vermoedelijke zoon van Teunis Willems van Amerongen
() 1e huw. 28-3-1712 Utrecht Gerritje van Stockom, ged. Utrecht 15-9-1680, † A’dam 11-10-1714, 34 jaar oud., dr.v. Govert Hendriks van Stockom en Anna van Santhen, wonend op de slijpmolen te Utrecht.
Kinderen:
 1. Govert, gedoopt in Jutphaas 14-8-1712
 2. Anthony, gedoopt in Amsterdam, 21-6-1713, waarschijnlijk vroeg overleden.
() 2e huw. 23-7-1719 Gerritje Lucasse Puy, ged. Naarden 17-12 1686, dr.v. Lucas Puy en Hendricje Gerrits
Kinderen:
 1. Anthony, gedoopt in Naarden 17-11-1720

Korenmolen De Gooyer Amsterdam

Dirk Tonisz. heeft kennelijk nogal gezworven:
!n 1712 wordt zijn oudste zoon gedoopt in Jutphaas
In 1713 woont hij in Amsterdam, waar zijn tweede zoon wordt gedoopt, en waar zijn eerste vrouw in 1714 overlijdt. Hij woont dan op de (koren)molen De Gooyer, die nog steeds bestaat.
In 1720 woont hij met zijn tweede vrouw in Naarden, waar zijn derde zoon wordt gedoopt.
In 1733 is hij vermoedelijk molenaar in Hoevelaken.
Daar koopt hij Emmeklaar, “een keutere (klein) erf” bij het “Hateveen” (Houtenveen, nu Hooglanderveen, gem.Amersfoort)
In 1742 is hij al overleden, want dan verkoopt zijn weduwe dit als “erf en hofstede De Keut”, nabij de grens met Hoevelaken, ± 2 km van de in 1883 nog bestaande korenmolen tegenover het Huis Hoevelaken.  
 

Geen vergroting
Korenmolen Hoevelaken
Rechts: Korenmolen De Gooyer in vroegere dagen
Geen vergroting
 
 
 
Terug naar stamboom
 
 
 
 
 
Anthony van Amerongen      ()      Marrytje Claassen
°1720
|  
Dirk
°1743
  –     Nicolaus
°1745
  –     Gerritje
°1746
  –     Everdine
°1747
  –     Joanna
°1749
  –     Claas
Nicolaus°1753
  –     Rijk
Ricardus °1754
  –     Joannes
° ±1758
 
 
 
Anthony van Amerongen, ged. 17-1-1920 Naarden, †vermoedelijk 8-7-1759, zn.v.
Dirk Thonisz.van Amerongen en Gerritje Lucase Puy () Marrytje Claassen, †25-2-1799 Utrecht
Kinderen:
 1. Dirk van Amerongen, °14-12-1743 Hoevelaken, RK, †18-12-1824, 81 jaar, gaat 1-11-1779 naar Utrecht, wonend Op de wal, molen de Meyboom bij de Catharijne poort
  () 16-9-1781 Amersfoort Everarda Hendricksdr. van den Boogaart
  Geen kinderen
 2. Nicolaus van Amerongen, ged. 6-2-1745 RK Kromme Elleboogkerk Amersfoort, vroeg overleden ?
 3. Gerritje (Gerarda) van Amerongen, ged. 10-4-1746 RK KE-kerk A’foort, †11-11-1784 Utrecht
  () 1-12-1771 Hoevelaken Goosen van der Linden van Tessel
 4. Everdine (Everarda) van Amerongen, geb. Hoevelaken, ged. 11-5-1747 RK KE-kerk A’foort, †21-9-1813 A’dam
  () 27-10-1775 Willem van Ryswyk
 5. Joanna van Amerongen, ged. 4-5-1749 RK KE-kerk A’foort
  () 29-12-1775 Leonardus Reynders (Reyers)
 6. Claas (Nicolaus) van Amerongen, geb. Hoevelaken, ged. 4-1-1753 RK KE-kerk A’foort, †19-1-1773 Gouda, 20 jaar oud
 7. Rijk (Ricardus) van Amerongen, ged. 24-5-1754 RK KE-kerk A’foort
 8. Johannes van Amerongen, ged. 14-5-1758 RK KE-kerk A’foort
  () 16-5-1784 Amersfoort Geertruy van den Boogaard, ged. 16-2-1746 A’foort, dr.v.Hendrik Petersz. Van den Boogaart en Johanna van Dompselaar, molenaarster op de korenmolen “Bloemendaal” te Amersfoort.
  1 dochter: Hendrica
 

 Doopboek RK Kromme Elleboogkerk te Amersfoort
"Baptisatus est Ricardus filius legitimus Antonie van Amerongen et marie Claas, suscepit Judith Wouters
24 maij 1754"
 (Ricardus Anglicus, aartsdeken van Boulogna, was een Engelse priester die in 1226 werkte aan de Universiteit van Boulogna)
 
 
Geen vergroting
N.H.Kerk Hoevelaken
Anthony van Amerongen, vanaf zijn 13e jaar opgegroeid in Hoevelaken, is kennelijk met zijn vrouw Marrytje Claassen in Hoevelaken blijven wonen, want daar worden hun kinderen geboren.
Anthony, zelf NH gedoopt in Naarden, laat zijn kinderen niet dopen in de Ned.Herv.kerk van Hoevelaken, maar in de RK Kromme Elleboogkerk in Amersfoort. Waarom ?
Waarschijnlijk was Marrytje Rooms Katholiek. Dat doet haar naam (Maria) ook wel vermoeden. De namen van de kinderen eveneens. Ricardus, oftewel Rijk, moet zich hier later van hebben gedistancieerd en lidmaat geworden zijn van de Ned. Herv.Kerk in Nijkerk. De naam Rijk kan heel goed afgeleid zijn van Ricardus. Van het gezin van acht kinderen is Rijk de enige zoon die het geslacht van de Van Amerongenfamilie voortzet.

RK Kromme Elleboogkerk te A' foort, nu Amandomuseum
Op 22 oktober 2007 is dit museum volledig in de as gelegd
 
Het gebouw van de Kromme Elleboogkerk (destijds officieel Ons-Lieve-Vrouwe-ten-Hemelopneming) dateerde van eind 18e eeuw en stond er dus nog niet toen Ricardus in 1754 gedoopt werd. Hij zal gedoopt zijn in de kapel op de hoek van de Langegracht en de Kromme Elleboogsteeg. Daar had de Capucijner pater Gabriël in 1638 in het huis van zijn zuster een kapelletje ingericht. Na de Reformatie mocht de RK godsdienst niet in het openbaar uitgeoefend worden.Ze was aangewezen op schuilkerken op bovenverdiepingen en zolders van woonhuizen.
In de loop van de 17e eeuw zwaaien achtereenvolgens paters Franciscanen, Minderbroeders en Carmelieten de scepter in de kerk. De Carmelieten vooral hebben de kerk tot grote bloei gebracht, zodat er eind 1700 een nieuwe kerk moest komen.
In de zestiger jaren van de 20e eeuw werd het gebouw overbodig vanwege de algemene ontkerkelijking, waarna het tenslotte een bestemming kreeg als museum voor het werk van de veelzijdige moderne kunstenaar Amando. Helaas is het op 22 oktober 2007 volledig in vlammen opgegaan.
 
 
Terug naar stamboom
 
 
 
Rijk van Amerongen    ()   Annetje Hendriks
° ±1754                                                                             °1795
|  
Antonia
°1789
  –     Hendrik van Amerongen
°5-1-1793    †1-4-1853
  –     Dirk
1795-1816
 
 
 
Rijk van Amerongen, ° Hoevelaken, ged. 24-5-1754 RK KE-kerk te Amersfoort, †Nijkerk 7-10-1805, 51 jaar oud, zn.v.Anthony van Amerongen en Marrytje Claassen
() 1-6-1788 Annetje Hendriks, °Nijkerk, †22-9-1795, dr.v.Hendrik Tymense en Aartje Hendriks, bouwlieden
Kinderen:
 1. Toonia (Antonia), ged. 22-3-1789, †18-12-1807 Utrecht, 18 jaar oud
 2. Hendrik, °5-1-1793 Nijkerk
 3. Dirk, °4-7-1795 Nijkerk, †14-9-1816 Utrecht, 21 jaar

Uit het Trouwboek van Nijkerk
 
In deze kerk zijn Rijk en Annetje getrouwd
N.H.Kerk in Nijkerk
Om de ouders van Rijk van Amerongen te weten te komen, moest gezocht worden in de Doopboeken van Hoevelaken. Deze bleken echter bij een grote brand in Hoevelaken te zijn vernietigd. Alleen het gedeelte vanaf 1772 is nog gered. Daarmee leek de speurtocht naar het verleden ten einde. Echter niet voor de rasspeurder Dr. G.J.van Amerongen, die in het kerkelijk Doopboek van de RK Kromme Elleboogkerk in Amersfoort ene Ricardus van Amerongen vond met de roepnaam Ryk. De kans dat er in het kleine Hoevelaken van toen nog een tweede Rijk van Amerongen bestond, is bijna uit te sluiten. Zo is de RK-doop een gelukje voor de stamboom geworden. Rijk bleef echter niet Rooms Katholiek. Op 18-11-1776 is hij als lidmaat ingeschreven in de Ned.Herv.Kerk van Nijkerk. Waarschijnlijk heeft hij daar Annetje Hendriks leren kennen, waarmee hij in 1788 huwde.
In 1790 heet Rijk van Amerongen schepen en bouwman te Hoevelaken. Niet lang daarna is het gezin naar Nijkerk verhuisd, waar zijn zonen Hendrik en Dirk werden geboren. Toen Hendrikje in 1795 en Rijk en 1805 stierf bleven de drie kinderen achter, 16, 12 en 10 jaar oud. Tonia en Dirk verdwenen naar Utrecht (naar familie?). Hendrik bleef alleen in Nijkerk achter. Evenals zijn vader Rijk is hij de enige zoon die het geslacht van de Van Amerongenfamilie voortzet.
Uit het Lidmatenboek van de N.H.Kerk in Nijkerk
 
 
Terug naar stamboom
 
 
 
 
Hendrik van Amerongen
°5-1-1793    †1-4-1853
                                  ()                                                                                                    ()                                                        ()                     
1e huwelijk: Evertje Koestapel
1784-1823
2e huwelijk: Petertje Kroon
1802-1830
3e huwelijk: Aartje Stevense
1806-1854
|                                                                                                      |                                    
Rijk
ongehuwd
Klaas
1818-1829
;– Annetje
°1819
Renger v.Amerongen°1821
() 1843 Hilletje Pruijs °1821
Dirk v.Amerongen °1823
() 1859 Gerritje Luttink °1837
Jannetje °1826
() 1854 Willem Luttink en 1874 Hendrik Schipper
 
 
 
Hendrik van Amerongen is drie keer getrouwd. Zijn eerste huwelijk (met een 11 jaar oudere vrouw) duurde ruim 6 jaar, zijn tweede ruim vijf jaar, zijn derde duurde bijna twintig jaar, tot aan zijn dood.
Doordat zijn moeder Annetje Hendriks overleed toen hij 2 jaar was, en zijn vader Rijk toen hij 12 jaar was, had hij later geen exacte herinneringen meer aan Hoevelaken, wist zelfs de namen van zijn grootouders niet.
Bij zijn 2e en 3e huwelijk moest hij daarom onder ede verklaren dat de namen, de woonplaats en de plaats van het overlijden van zijn grootouders van vaders kant hem onbekend waren.  
 
 
   Tweede Huwelijk: (uit huwelijksakte)
Hebbende De Bruidegom en de Bruid onder eede respectivelijk verklaard dat de laatste woonplaats en de plaats van overlijden van Zijne grootouders van Vaderszijde alsmede die van haar grootouders van beide Zijden hunlieden onbekend zijn.

   Derde huwelijk:
Hebbende hij, Bruidegom, onder eede aan ons Wethouder verklaard dat hoezeer de namen, de plaatsen van overlijden en de laatste woonplaats zijner grootouders van vaders zijde hem onbekend zijn, welke verklaring aan ons eedelijk door de na te melden getuigen is bevestigd geworden die verzekerd hebben dat hoewel zij de aanstaande echtgenoot kennen de namen, de plaatsen van het overlijden en de laatste woonplaats van zijne grootouders van vaderszijde onbekend zijn.
 
 
Hendrik van Amerongen, °5-1-1793 te Nijkerk, gedoopt op 13-1-1793 te Bunschoten “met consent van de predikant”, Geref., †1-4-1853 Bunschoten, zn.v. Rijk van Amerongen en Annetje Hendriks
1e Huwelijk:
() 16-12-1815 Nijkerk Evertje(Klaassen) Koestapel, °1784 Nijkerk, †30-9-1823, 39 jaar, d.v. Klaas Jansen Koestapel en Jannetje Gerritsen.
Evertje overleed een maand na de geboorte van haar jongste kind.
Kinderen:
 1. Rijk van Amerongen, °12-9-1816 Bunschoten, †10-6-1894, 77 jaar, ongehuwd.
 2. Klaas van Amerongen, °1818 ?, †12-10-1829, 11 jaar
 3. Annetje van Amerongen, °29-6-1819 Nijkerk, landbouwster
  () 1-4-1854 Putten Beert Staal, °1829 Putten, landbouwer, zn.v.Roelof Staal en Hendrikje Winkoop
 4. Renger van Amerongen, °24-5-1821 te Nijkerk , Geref.
 5. Dirk van Amerongen, °11-8-1823 Nijkerk, beroep wordt niet vermeld.

Hendrik was eigenaar van 30 percelen bouw- en weiland (30 ha) langs de Lange Holkerweg, nu Bunschoterweg in de streek Veenhuizen bij Holk (Nijkerk).

Na het overlijden van Evertje bleef Hendrik dus achter met vijf kinderen in de leeftijd van 7 jaar tot 1 maand  
 

Geen vergroting
Handtekeningen onder de 1e Huwelijksakte
 
 
2e Huwelijk:
() 29-9-1824 Petertje(Pietje, Peeltje) Willemsen Kroon, °1802 Putten, †15-5-1830, huishoudster, d.v. Willem Gerritsen Kroon en Jannetje Peelen
Kinderen:
 1. Jannetje van Amerongen, °23-4-1826, †10-1-1894 67 jaar, Bunschoten
  () 31-3-1854 Willem Luttink, °1826, zn.v.Klaas Luttink en Hendrina der Kinderen
  () 3-4-1874 Hendrik Schippers, °1829 Putten
 
Geen vergroting
Uit de 2e Huwelijksakte
 
 
Na het overlijden van Petertje (28 jaar oud) bleef Hendrik achter met 6 kinderen in de leeftijd van 14 tot 4 jaar.  
 
3e Huwelijk:
() 23-10-1833 Aartje Stevense van Beek, 27 jaar, Amersfoort,†2-3-1854, 47 jaar Bunschoten, boerenmeid, d.v. Evert Stevense en Maria Aartsen
Geen kinderen
 
 
Geen vergroting
Uit de 3e Huwelijksakte  
 
Hiervan geen vergroting
Het voorste van de 20 percelen grond bij het woonhuis en schuren langs de Lange Holkerweg, nu Bunschoterweg. Hier zal het gezin van Hendrik en later zijn zoon Dirk zijn opgegroeid.
Hiervan geen vergroting
Het tegenwoordige woonhuis aan De Veenhuis 1 in Nijkerk
De Veenhuis is een zeer oude streek die al in een document uit 1222 genoemd wordt.
 
 
Terug naar stamboom
 
 
 
 
Renger v.Amerongen °1821
() 1843 Hilletje Pruijs
°1821
|  
Hendrik†
1843
Willemijntje
°1846
Hendrik
ongehuwd
Jan
ongehuwd
Evertje
°1849/50
Klaas
kinderloos
Rijk v.Amerongen
() 1889 Maria Wolfswinkel °1854
Hilletje
1858-1930
Annetje
°1858
Grietje
1859-1897
Dirk
ongehuwd
 
 
Renger van Amerongen, °24-5-1821 te Nijkerk , Geref., zn.v.Hendrik van Amerongen en Evertje Koestapel
() 30-8-1843 te Bunschoten Hilletje Pruijs, °18-4-1821 Bunschoten, d.v. Jan Pruijs en Willemijntje van Twillert
Kinderen:
 1. Hendrik van Amerongen, †25-12-1843 Bunschoten, 16 weken oud.
 2. Willemijntje van Amerongen, °18-1-1846 Nijkerk
  () 15-6-1870 Rijk van Dijkhuizen, °1843 ? Nijkerk, tabaksplanter, z.v. Rijk van Dijkhuizen en Teunisje Bakker
 3. Hendrik van Amerongen, °13-8-1847 Nijkerk, ongehuwd, †11-2-1889 Barneveld
 4. Jan van Amerongen, °2-2-1849 Nijkerk, ongehuwd
 5. Evertje van Amerongen, °14-3-1849/50
  () 12-6-1879 Roelof Staal, °1856 ? Putten, landbouwer, z.v. Johannes Staal en Janna van Hell
 6. Klaas van Amerongen, °29-1-1853 Nijkerk, †17-2-1931 Bunschoten, 78 jaar oud
  () 27-3-1885 Magteltje Vedder, °1846, †4-2-1922 Bunschoten, d.v. Harmen Vedder en Reintje van der Kolk
  Geen kinderen
 7. Rijk van Amerongen, °6-11-1854 Nijkerk, †9-2-1926 Barneveld
 8. Hilletje van Amerongen, °8-4-1858, †5-6-1930 Barneveld
  () 25-4-1888 Jacob Moll, 36 jaar, °1852 Nijkerk, †21-1-1926, bakker, z.v. Harmen Moll en Johanna Labots.
 9. Annetje van Amerongen, °8-4-1858 Nijkerk
  () 2-3-1898 Elbert van de Veen, 33 jaar,°1865 ?Putten, landbouwer, z.v. Bessel van de Veen en Henderientje van de Kamp
 10. Grietje van Amerongen, °7-10-1859 Nijkerk, †6-7-1897, 37 jaar oud
 11. Dirk van Amerongen, °8-4-1864 Nijkerk, †21-1-1922, 57 jaar, ongehuwd

Klaas van Amerongen
"Klaasoom"

Dirk van Amerongen
 
 
Geen vergroting
Het pand in de deftige Langestraat waar vader Renger met zijn dochters een paar jaar woonde, is zo vaak van eigenaar verwisseld dat de plaats nauwelijks meer te achterhalen is
Renger en Hilletje zijn hun huwelijk in Bunschoten begonnen. Per 1 mei 1844 hebben zij zich weer in Nijkerk gevestigd.
Renger woont dan op de boerderij van zijn vader (nu De Veenhuis 1) Hij woont daar met zijn gezin tot zijn broer Dirk in 1859 gaat trouwen. Dirk blijft met zijn vrouw Gerritje Luttink op De Veenhuis wonen en Renger krijgt een boerderij op Holk. Daar worden zijn jongste kinderen geboren.
 
Holk is evenals De Veenhuis een zeer oude streek bij Nijkerk, die al in een document uit 1222 genoemd wordt.
 
In 1880, als zijn (ongetrouwde) zonen volwassen zijn, trekt hij zich een paar jaar terug en bewoont met zijn dochters Hilletje en Grietje een prachtig huis in de deftige Langestraat in het centrum van Nijkerk.

Van zijn zes zonen is Rijk de enige die trouwt en kinderen krijgt : 6 dochters !!

 
In 1885 gaat Rengers zoon Klaas trouwen met de steenrijke Magteltje Vedder.
Vader Renger koopt dan voor zijn (ongetrouwde) zonen de boerderij Groot Kootwijk bij Terschuur gem.Barneveld met ± 42 ha grond.
Aanvankelijk is daar nog veel bos en heide bij. Dat is langzamerhand ontgonnen. Het land is later verdeeld in drie stukken: Groot Kootwijk 20 ha, Nieuw Kootwijk 12 ha en Klein Kootwijk 10 ha.  
 

Groot Kootwijk Anno 2005

Nieuw Kootwijk Anno 2005

Klein Kootwijk Anno 2005
 
De vrijgezelle broers Jan en Hendrik gaan in mei 1885 het eerst aan de slag op Groot Kootwijk, samen met hun zus Annetje. Rijk volgt later.
Helaas overlijdt Hendrik al in 1889 aan t.b.
Als Annetje teruggaat naar Holk, komt Maria Wolfswinkel helpen als huishoudster. Rijk en Maria krijgen een verhouding en trouwen op 11-2-1889.
 
 
Terug naar stamboom
 
 
 

Rijk van Amerongen

Groot Kootwijk in de dertiger jaren

Maria Wolfswinkel
 
 
Rijk v.Amerongen
() 1889 Maria Wolfswinkel °1854
|  
Hilletje °1891
() Gerrit Visser
Maria °1892
() Wouter Heuveling
Rengertje °1895
() Teunis Lagemaat
Gerritje °1897
() Hendrik Vaarkamp
Willemijntje °1899
() Geerling Wijers
Rika Maria °1905
() Ad van Maanen e.a.
 
 

 
Rijk van Amerongen en Maria Wolfswinkel
met v.l.n.r.Rengertje, Gerritje, Hilletje, Mien en twee tantes uit Amerika (Maria was bij Klaasoom)
 
 
Rijk van Amerongen, °4-11-1855 Nijkerk , †9-2-1926 Barneveld, zn.v. Renger van Amerongen en Hilletje Pruijs
() 26-7-1889 Nijkerk Maria Wolfswinkel, °17-9-1865 Hoevelaken, †28-5-1953 Rijswijk (Gld.), d.v. Gerrit Wolfswinkel en Maria Penning
(Meer bij familie Wolfswinkel en de Familie Penning)
Kinderen:
 1. Hilletje van Amerongen, °7-5-1891, †8-12-1971
  () 3-3-1911 Barneveld Gerrit Visser, °1890, †25-6-1974 Nijkerk, kruidenier, zn.v. Teunis Visser en Evertje van Dijkhuizen
  1 dochter: Ees Visser
   
   

  Gerrit Visser en Hilletje met dochter Ees

  Mien, Riek en Hilletje van Amerongen met dochter Ees

  Gerrit Visser was kok in het leger
   
   
 2. Maria van Amerongen, °29-9-1892, †30-1-1977 Bumschoten
  () Wouterus Heuveling, °9-12-1890, †27-1-1967 Bunschoten
  Maria werd op 9-jarige leeftijd (17-10-1901) afgestaan aan haar oom Klaas van Amerongen, broer van haar vader. Zijn huwelijk met Machteltje Vedder was kinderloos. Marietje werd eerst als pleegdochter en later als kind aangenomen,
  Machteltje Vedder kwam uit een steenrijke familie, waar zij veel bezittingen van erfde.
  Kinderen: Aart, Rijk, Jannetje en Maria Heuveling.
  Maria
   
   

  Trouwfoto Wouterus Heuveling en Maria van Amerongen

  Wouterus Heuveling en Maria van Amerongen

  Wouterus en Maria bewoonden een prachtige villa
   
   
 3. Rengertje van Amerongen, °13-2-1895 Barneveld, †11-7-1970 Rijswijk
  () 5-11-1917 Teunis Lagemaat, °15-3-1881 te Leusden, †5-11-1950 Rijswijk
  . Teunis en Rengertje (Teus en Reng) kwamen op 5-1-1917 op Groot Kootwijk (Harselaar H 41) bij Barneveld te wonen. Rijk en Maria betrokken toen het verderop gelegen Nieuw Kootwijk.
  Na de crisisjaren verkochten zij Groot Kootwijk en vestigden zich 31 oktober 1938 op het kleinere Dijkzicht te Rijswijk in de Betuwe. Hier konden zij ook fruit telen.
  7 kinderen: Jannetje, Maria, Arend †, Rijk, Adriana, Arend, Hilda Reina Lagemaat
  Zie verder de geschiedenis van de familie Lagemaat.  
   

  Teunis Lagemaat en Rengertje van Amerongen

  Teunis Lagemaat maakt een ritje met Marie van Amerongen in haar Bunschoter klederdracht

  Dijkzicht in Rijswijk in de Betuwe
   
   
 4. Gerritje van Amerongen, °18-5-1897, †7-5-1983
  () 2-6-1916 Hendrik Vaarkamp, °23-12-1891, †21-9-1978 Barneveld, landbouwer, zn.v. Brand Vaarkamp en Hendrika Bloemendal
  Hendrik en Gerritje kwamen later op Klein Kootwijk te wonen.
  8 kinderen: Henny, Rijk, Brand, Rinus, een (te vroeg geboren) tweeling, Coby en Henk Vaarkamp.  
   

  Klein Kootwijk, waar anno 2005 de kleinzoon van Hendrik Vaarkamp woont

  Het gezin van Henk en Gerritje:
  zittend: Rinus, Henk jr. en Coby
  achter: Brand, Rijk en Henny

  Hendrik Vaarkamp en Gerritje van Amerongen op hun 40e trouwdag

  De weg die langs Groot Kootwijk en Nieuw Kootwijk naar Klein Kootwijk voert heet nu de Van Amerongenweg
   
   
 5. Willemijntje (Mien) van Amerongen, °28-5-1899, †13-1-1971
  () 28-3-1923 Barneveld Geerlig Wijers, °30-1-1885, †13-4-1940 Steenderen
  Zij vertrok op 15-5-1923 naar Olburgen gem. Steenderen in de Achterhoek
  3 kinderen: Gerhard(Gerard) °15-7-1923, Maria Johanna(Rie) °17-5-1925 en Rijk Jan Coenraad Wijers °9-8-1930

  Geerlig Wijers overleed aan een hartaanval toen hij het achterste deel van zijn boerderij in brand zag. Zijn vrouw Mien kwam later samen met haar dochter Rie om het leven bij een tragisch auto-ongeluk (12-1-1971)  
   

  Geerlig Wijers

  Mien van Amerongen

  Geerlig Wijers met kleine Rijk, Mien en Marie, een ongetrouwde zus van Geerlig

  Geerlig Wijers met Gerard en Rie
   
   

 6. Rika Maria (Riek) van Amerongen, °24-10-1905, †4-2-1993
  () Albertus (Ab) van Maanen
  Dochter: Gerda van Maanen/Vogel
  Na drie jaar huwelijk overleed Ab aan een niet tijdig onderkende blindedarm-ontsteking. Na een mislukt tweede huwelijk hertrouwde Riek met Bas Vogel, die ook jong overleed.  
   

  Riek en Ab

  Bas Vogel en Riek met Gerda

  Riek van Amerongen met dochter Gerda
   
   
   
   
  Met deze zes dochters verdwijnt de naam Van Amerongen in het nageslacht van Renger van Amerongen.
  In dat van zijn broer Dirk zijn anno 2005 nog wel vijf naamdragers.
   
   
   
   

  Rijke en Maria met hun zes dochters.
  v.l.n.r. Rengeretje, Ger, Marie, Hilletje, Mien en Riek op schoot

  17 september 1942. Verjaardag Maria van Wolfswinkel (77)
  Staand v.l.n.r. Rengertje, Ger, Mien, Riek
  zittend:Marie, moeder Maria Wolfswinkel, Hilletje

  Staand v.l.n.r. Hilletje, Gerrit Visser, moeder Maria, Teunis Lagemaat, Hendrik Vaarkamp
  midden: Ees Visser, Henny Vaarkamp, Mien
  zittend: Jannie Heuveling, Rengertje, Wouterus Heuveling, Ger, Marie, Riek
   
   
   
   
  Terug naar stamboom
   
   
   
  Dirk v.Amerongen°1823
  () 1859 Gerritje Luttink °1837
  |
  Hendrik v.Amerongen °1861
  () 1902 Aaltje Fredriksen °1870
  Grietje
  1863-1942
  Evertje
  1865-1940
  Jannetje
  °1867
  Annetje
  °1870
   
   
  Dirk van Amerongen, °17-7-1823 Nijkerk, †13-7-1872, zn.v. Hendrik van Amerongen en Evertje (Klaassen) Koestapel, veehouder.
  () 12-3-1859 Gerritje Luttink, °6-4-1837 Bunschoten, d.v. Klaas Luttink en Grietje Hoolwerf.
  Dirk en Gerritje wonen op de ouderlijke boerderij op De Veenhuizen
  Dirk is dus al ruim 35 jaar als hij met de 15 jaar jongere Gerritje trouwt. Hij overlijdt al op 49-jarige leeftijd. Gerritje hertrouwt 17-9-1873 met Peter Bus, zn.v. NN en Aartje Bus. Ze noemen Hendrik daardoor later Henk Bus.
  Kinderen:
  1. Hendrik van Amerongen, °14-2-1861, Nijkerk,veehouder
   () 26-11-1902 Aaltje Fredriksen, °19-10-1870 Nijkerk, d.v. Frederik Frederiksen en Heintje van den Akker
  2. Grietje van Amerongen, °24-4-1863 Nijkerk, †30-3-1942 Nijkerk
   () 17-3-1897 Harmen van ’t Klaphek, °1861 Putten, †27-6-1923 Nijkerk, landbouwer, zn.v. Cornelis van ’t Klaphek en Hendrikje van de Veen.
  3. Evertje van Amerongen, °28-4-1865 Nijkerk, †10-2-1940 Bergambacht
   () 27-2-1907 Hermannus van Hell, °1873 Putten, weduwnaar van Hendrikje Staal, zn.v. Aalbert van Hell en Gijsbertje van Hierden.
  4. Jannetje van Amerongen, °1-8-1867 Nijkerk
   () 18-10-1899 Johannes van Hoff, °1873 Nijkerk, zn.v.Aalbert van Hoff en Maria Brom
  5. Annetje van Amerongen, °12-8-1870 Nijkerk
   () 2-3-1904 Jan van Diest, °5-10-1869 Putten, landbouwer, zn.v. Gerrit van Diest en Jannetje van Winkoop

  De tegenwoordige boerderij op de Veenhuis
   
   
   
   
  Terug naar stamboom
   
   
   
   
   
  Hendrik van Amerongen Aaltje Fredriksen
  Hendrik v.Amerongen°1861
  () 1902 Aaltje Fredriksen °1870
  |  
  Gerritje, °1903
  () Gerrit Kraay, °1900
  Heintje, °1904
  ongehuwd
  Dirkje†
  1906 - 1921
  Fredrik v.Amerongen °1907
  () 1935
  Maria van Hoff °1912
  Dirk
  °1908 ongehuwd
  Hendrik
  °1910 ongehuwd
  Gerrit van Amerongen°1912
  () 1941
  Wilhelmina van Herwaarden
  °1821
   
   

  Hendrik van Amerongen en Aaltje Fredriksen met
  v.l.n.r. Gerritje, Dirk, Dirkje, Gerrit, Hendrik, Heintje en Fredrik
   
   
  Hendrik van Amerongen, °14-2-1861, Nijkerk, †25-5-1944, veehouder, zn.v. Dirk van Amerongen en Gerritje Luttink,
  () 26-11-1902 Aaltje Fredriksen, °19-10-1870 Nijkerk, †29-8-1960 Nijkerk, d.v. Fredrik Fredriksen en Heintje van den Akker
  Hendrik van Amerongen kocht in oktober 1902 de boerderij “Beekmansgoed” op Holk bij Nijkerk, waar ook zijn kinderen en kleinkinderen nog zouden wonen.
  Hendrik en Aaltje kregen zeven kinderen.
  Kinderen:
  1. Gerritje van Amerongen, °14-9-1903 Nijkerk, †24-8-1963
   () Gerrit Kraay, °22-4-1900 Putten, †29-6-1993 Nijkerk
   Zes zonen: Steven (1933), Hendrik, (1934), Rutger (1935), Aalt (1936), Jan (1938) en Frederik Kraay (1940) en drie dochters: Stijntje (1941), Aaltje (1943) en Gerritje Kraay (1946). Allen geboren te Putten.  
    

   Gerritje van Amerongen

   Vader en moeder Kraay met boven
   v.l.n.r. Rutger, Steven, Frederik, Jan, Hendrik, Aalt
   en onder: Gerritje, Aaltje en Stijntje Kraay

   Beekmansgoed, gebouwd in 1762
   Opa Hendrik met Heintje, Gerrit, Frits(?)Kraay en twee buurkinderen
    
    
  2. Heintje van Amerongen, °15-9-1904,Nijkerk, †13-10-1973 Zuidwolde, 69 jaar begraven te Nijkerk, ongehuwd

  3. Dirkje van Amerongen, °12-3-1906 Nijkerk, †2-8-1921, 15 jaar, Spaanse griep.  
    
   Dirkje, Gerritje en Heintje van Amerongen Dirk en Frits van Amerongen
    
    
  4. Fredrik (Frits)van Amerongen, °19-8-1907 Nijkerk, †29-11-1990, poelier te Nijkerk
   () 24-7-1935 Maria van Hoff, °22-1-1912 Nijkerk, †17-4-1986 Amersfoort, d.v. Jan van Hoff en Geertje Vos
  5. Dirk van Amerongen, °25-10-1908 Nijkerk, †23-7-1975 Zuidwolde, 67 jaar, ongehuwd
  6. Hendrik van Amerongen, °28-6-1910 Nijkerk, †1-1-980 Apeldoorn, 69 jaar.
   Hendrik was verstandelijk gehandicapt
  7. Gerrit van Amerongen, °26-7-1912 Nijkerk, †4-8-1990 Scherpenzeel, 78 jaar, fabrieksmedewerker
   () 25-9-1941 Wilhelmina van Herwaarden, °11-5-1914 Leusden, †7-3-1994 Scherpenzeel, 79 jaar, dr.v. Abraham van Herwaarden en Betje van ’t Net
   
   
  Terug naar stamboom
   
   
   
   
  Fredrik van Amerongen °1907
  () 1935
  Maria van Hoff °1912
  |
  Jan van Amerongen °1935
  () Berendina E.Pijpers
  °1939
  Hendrik v.Amerongen °1939
  ()
  Wilhelmina A.Huurdeman
  °1941
  Frederik van Amerongen °1944
  () 1941
  Hendrika van Essen°1946
  Johanna van Amerongen, °1947
  X Johannes M.van Tweel
  Dirk van Amerongen °1955
  ()
  Helen de Fauw °1955
   
   

  Frits en Maria verloofd

  Fredrik (Frits) van Amerongen en Maria Hoff 50 jaar getrouwd juli 1985
  met v.l.n.r. Dirk, Jan Joke, Fred en Henk van Amerongen

  Frits en Maria getrouwd
   
   
  Fredrik (Frits)van Amerongen, °19-8-1907 Nijkerk, †29-11-1990, poelier te Nijkerk, zn.v.Hendrik van Amerongen en Aaltje Frederiksen
  () 24-7-1935 Maria van Hoff, °22-1-1912 Nijkerk, †17-4-1986 Amersfoort, d.v. Jan van Hoff en Geertje Vos
  Kinderen:
  1. Jan van Amerongen, °24-9-1935 Nijkerk
   () Berendina Elizabeth Pijpers, 7-12-1939
   Kinderen:
   1. Frederik van Amerongen, ° 24-10-1957 Nijkerk
    () Esselina Sietske Geeske (Esther) Mennink, °11-12-1960 Bolsward
    Kinderen:
    1. Folkert Jan Dirk van Amerongen, °18-4-1989 Barneveld
    2. Thiadrik Berend van Amerongen, °18-7-1992 Barneveld
    3. Djura Geeske, °11-7-1995 Barneveld
   2. Maria van Amerongen, °23-12-1958 Nijkerk
    () Menno Visser, °27-12-1959 Oostermeer , wonen Mildam
    3 dochters: Mirjam, Marion en Iris Visser
   3. Annemieke van Amerongen, °28-3-1963 Nijkerk
    () Ronald Philipse, wonen Curacao
    2 dochters: Elize en Fenna Philipse
   4. Jan van Amerongen, °3-11-1964
    () 1e huwelijk: Tineke de Jong,
    () 2e huw. Annemarie van Rijn
    Kinderen uit eerste huwelijk:
    1. Sietske Berendina (Sifra) van Amerongen, °31-5-1997 Grouw
    2. Wieger Jan (Wyan) van Amerongen, °4-12-1999 Grouw
  2. Hendrik van Amerongen, °4-8-1939 Nijkerk, glasblazer
   () Wilhelmina Alida Huurdeman, °6-7-1941 Driebergen-Rijsenburg
   Kinderen:
   1. Monique Louise van Amerongen, °24-5-1968 Arnhem
    () Herman Bruggink, °20-10-1966 Hengelo (O)
    Twee kinderen: Laurence Bruggink, °25-5-1997 Zevenaar, en Charlotte Bruggink, °17-5-1999 Westervoort
   2. Karin Maria van Amerongen, °15-6-1970 Arnhem
    () Olaf Zwijnenburg,
    Twee kinderen: Liv en Max Zwijnenburg, beiden °23-9-2000
  3. Frederik Marie (Fred) van Amerongen, °1-10-1944 Nijkerk, poelier
   () Hendrika (Riet) van Essen, °30-11-1946 Nijkerk
   Kinderen:
   1. Maria Jeanette (Marian) van Amerongen, °23-3-1968
    () Johan van Essen, °18-7-1966
    Drie dochters: Helena Hendrika (Kim),°31-7-1991, Beau Marianne (Beau), °18-11-1993 en Jolanda Margret (Joy) van Essen, °23-11-1996
   2. Johanna Wilhelmina (José) van Amerongen, °26-9-1970
    () Marco van Elteren, °3-3-1967
    Twee kinderen: Maaike, °19-2-1993 en Freddy Everhard (Sven) van Elteren, °13-11-1996
  4. Johanna Wilhelmina (Joke) van Amerongen, °22-2-1947 Nijkerk,
   () geweest met Johannes Maria van Tweel, °8-12-1951 Nijkerk
   1 zoon: Joris van Tweel, °15-12-1977
  5. Dirk van Amerongen, °13-9-1955 Nijkerk
   () Helen de Fauw, °21-1-1957 Hong Kong
   Kinderen:
   1. Jolijn van Amerongen, °6-9-1980 Nijkerk
   2. Robin van Amerongen, °21-6-1983 ’s-Gravenpolder (Z)

  Vader Frits begon zijn poeliersberdrijf op de transportfiets

  Henk, Fred en Jan van Amerongen waren maar wat blij met hun zusje Joke

  Joke van Amerongen
  Joke schildert niet onverdienstelijk


  Klik maar voor vergroting
   
   
  Terug naar stamboom
   
   
   
   
   
  Gerrit v.Amerongen°1912
  () 1941
  Wilhelmina van Herwaarden
  °1821
  |
  Hendrik v.Amerongen °1942
  ()
  Geurtje v.d.Haar °1942
  Abraham v.Amerongen °1942
  ()
  Gerritje v.d.Horst °1941
  Aaltje v.Amerongen °1944
  () Aart Stuivenberg
  Eibertus v.Amerongen °1948
  ()
  Hendrika J.Bathoorn °1947
  Gerritje v.Amerongen   °1949
  () G.v.d.Broek / Aalt Kraaij
  Heintje v.Amerongen   °1955
  () Alexander B.Velthuizen
   
   
  Gerrit van Amerongen en
  Wilhelmina van Herwaarden
  Boven v.l.n.r. Bertus, Henk en Bram
  Onder: Gerrie, Alie en Hennie van Amerongen
   
   
  Gerrit van Amerongen, °26-7-1912 Nijkerk, †4-8-1990 Scherpenzeel, 78 jaar, fabrieksmedewerker, zn.v.
  Hendrik van Amerongen en Aaltje Fredriksen
  () 25-9-1941 Wilhelmina van Herwaarden, °11-5-1914 Leusden, †7-3-1994 Scherpenzeel, 79 jaar, dr.v. Abraham van Herwaarden en Betje van ’t Net
  Kinderen:
  1. Hendrik van Amerongen, °20-1-1942 Nijkerk, stafmedewerker levensverzekeringsmaatschappij
   () Geurtje van de Haar, °12-2-1942 Renswoude, d.v. Jan van de Haar en Hendrika van de Kamp
   Kinderen:
   1. Gertjan van Amerongen, °16-7-1965 Amsterdam, hardware-ontwikkelaar
    () 14-4-1989 Scherpenzeel Carola Nicolien Kessler, °12-8-1965 ’s-Gravenhage, d.v. Willem Christoffel Kessler em Johanna Wilhelmina Maria Hederik
    Twee dochters:
    1. Erica Suzanne van Amerongen, °14-11-1991 Amersfoort
    2. Larissa Simone van Amerongen, °14-4-1994 Amersfoort
   2. André van Amerongen, °19-3-1968 Amersfoort, systeembouwer beveiligingssystemen
    () 22-5-1991 Scherpenzeel Marike Schalkwijk, °7-11-1971 Bennekom, d.v. Marinus Schalkwijk en Aaltje Mineke Katrien Holman
    Twee dochters:
    1. Lisanne van Amerongen, °30-4-1994 Ede
    2. Sabine van Amerongen, °26-10 1997 Bennekom (gem.Ede)
  2. Abraham van Amerongen, °21-12-1942 Nijkerk
   () 26-8-1966 Gerritje van der Horst, °6-12-1941 Renswoude
   Kinderen:
   1. Helma Gerredina van Amerongen, °3-2-1967 Amersfoort
    () 11-6-1987 Scherpenzeel Jan Davelaar, °2-11-1963 Woudenberg, zn.v. Maas Davelaar en Jannetje Hazeleger
    Kinderen: 1 zoon en 1 dochter
   2. Saskia van Amerongen, °22-2-1974 Amersfoort
    () 30-1-2004 Scherpenzeel Hans van Manen, ° 8-6-1973 Veenendaal
  3. Aaltje Dirkje van Amerongen, °12-5-1944
   () 26-7-1962 Scherpenzeel Aart Stuivenberg, °1-9-1938 Woudenberg, zn.v.Gerardus Stuivenberg en Hillegonda Dekker, gescheiden 7-3-1993
   Kinderen: Gerardus en Wilhelmina Stuivenberg
  4. Eibertus (Bertus) van Amerongen, °2-1-1948 Nijkerk, rij-instructeur
   () 7-4-1966 Scherpenzeel Hendrika Johanna Bathoorn, °13-2-1947 Enschede, d.v. Geert Bathoorn en Hendrikje Germanus
   Scheiding: 8-4-1992. Hertrouwd 15-9-1994 Nijkerk Cornelia Geertruida Ruiter, °6-7-1955, d.v. Otto Ruiter en Cornelia Geertruida van den Brink
   Kinderen:
   1. Eibertus van Amerongen, °8-8-1966 Scherpenzeel, computer-operator
    () 10-10-1997 Scherpenzeel Mariska van Buuren, °13-11-1972 Renswoude, d.v. Marinus Johannes Jan van Buuren en Judith Johanna Christina Mesu
    Kinderen:
    1. Tim, ° 19-12-2000 Renswoude
   2. Hendrika Johanna van Amerongen, °23-2-1972 Scherpenzeel
    () 17-12-1999 Scherpenzeel David Imar Moesbergen, °16-9-1971 Harderwijk
    Kinderen: 1 zoon en 1 dochter
  5. Gerritje Wilhelmina van Amerongen, °29-9-1949 Putten
   () 1e huwelijk: 15-11-1968 Gijsbertus van den Broek, °23-7-1943, †30-11-2000 Scherpenzeel, zn.v. Gijs van den Broek en Gijsje van Essen.
   Kinderen: Gijsbertus, Robert en Gijsje Wilhelmina van den Broek
   () 2e huwelijk: Aalt Kraaij, °31-7-1937 Putten, zn.v. Gerrit Kraaij en Gerritje van Amerongen.
  6. Heintje Frederica van Amerongen, °21-9-1955 Putten
   () 4-6-1975 Scherpenzeel Alexander Bruno Velthuizen, °15-7-1952 te ’s-Gravenhage, zn.v. Jacobus Bruno Velthuizen en Elisabeth Wilhelmina Frederike van Rijn
   Kinderen: Esther Alexandra Frederike en Laurens Frédric Bruno Velthuizen.
   
   
   
   
   
  Terug naar stamboom