(terug)  
 

Familiebijbel

 
 
 
 
 
 
 
Afschrift
van het titelblad uit de familiebijbel van
Jan Koenes Vegter
7-5-1832 Sappemeer - 7-4-1911
 
 
Dit boek is mij als een erfstuk geworden van mijn vader Koene Jans Vegter en moeder Trientje Joukes Mulder, welke in den Huwelijke Staat zijn getreden in het jaar 1830.
In het jaar 1831 is haar een Zoon geboren den 24 April genaamd Jouke Koenes Vegter.
In het jaar 1832 is geboren een Zoon genaamd Jan Koenes Vegter, den 7 mei.
In het jaar 1833 is geboren een Zoon genaamd Allie Koenes Vegter.
In het jaar 1838 is Jouke Koenes Vegter na een langdurige ziekte overleden in eerste van de maand oktober, oud zeven jaar en omtrent 6 maand.
Den 9 september is onze Moeder Trientje Joukes Mulder overleden in 1848 oud 49 jaar en 5 maand
En in 1857 is Koene Jans Vegter den 7 Januari voor de 2de Keer Gehuwd met Tjitske D.Huisman en den 8 Januari in de Kerk ingezegend.
In 1858 is onze moeder Tjitske D. Huisman overleden den 6 Mei in den ouderdom van ruim 43 jaar.
In het jaar 1862 is Jan Koene Vegter en Tjitske de Jong in het huwelijk getreden den 15 Mei en in de Kerk ingezegend door dominee Kooiker van de Kiel.
In het jaar 1863 is ons een dochtertje geboren den 18 September genaamd Trijntje J.Vegter.
In het jaar 1965 is onze vader Theunis de Jong overleden 21 Januari in den ouderdom van 69 jaar, elf dagen is hij ziek geweest.
In het jaar 1865 is onze vader Koene J. Vegter overleden den 23 Augustus, oud 63 jaar en 2 Maand. Hij mocht verscheiden Jaren in het huis des Heeren als ouderling werkzaam zijn daar hij in het jaar .. De Kerk te Borger Kompagnie heeft mede aangekocht. Plotseling is hij van deze aarde weggerukt daar hij binnen 1 uur Zond en dood was doch in hoop is hij in de vreugde des Heeren zijns Gods in gegaan.
Den 21 Augustus is ons een Zoon geboren in 't jaar 1866 Teunes Jans Vegter.
In het jaar 1869 is ons een dochtertje Geboren Bouktje J.Vegter den 30 Maart.
In het jaar 1871 is ons een dochtertje geboren Alida J.Vegter den 14 Julij.
In het jaar 1872 den 6 Julij is ons dochtertje Bouktje J.Vegter overleden oud 3 Jaar en 3 maand.
In het jaar 1873 is ons Zoontje Koene geboren den 19 December.
In het Jaar 1876 den 18 Julij is ons zoontje Uko geboren.