[ Terug ]

Familiewapen  
 
Voor vergroting kun je klikken

Rond 1700 was de familie Hekman(Heckman) in het bezit van een wapen.
Dit blijkt uit het volgende grafschrift:
(De grafzerk is te vinden in de Ned.Herv.Kerk te Winschoten)

" Ü 30 april 1730. Hindrick Heckman,
woonachtig tot Bleiham, out 70 jaren en leit alhiyr begraven,
verwacht een zaalijge opstanding.
Wapen gedeeld: a. wildeman met knods op de schouder
b. 3 faasen, waarboven een vogel

Uit: Grafschriften in Stad en Lande
(Gemeentelijk Archief te Groningen)

De wildeman kijkt heraldisch naar rechts, dat is voor de leek naar links.
Hij is altijd aanziende, naakt, groen omgord, en van natuurlijke kleur.
De ondergrond is zilver.
De knods is ook van natuurlijke kleur, d.i. "sabel" (d.w.z. zwart)

De wildeman is de verpersoonlijking van oerkracht en komt in Noord Nederland en Noord Duitsland veel voor in wapens, o.a. in het wapen der gemeente Sleen.
De Deense koningen hebben deze figuur ook.

Het tweede gedeelte van het verticaal doorsneden schild is de "keel" (d.i. rood)
Het bevat drie faazen (dat zijn dwarsbalken).
"Faas" is de aan het frans ontleende oude vernederlandse benaming voor een dwarsbalk ("fasce")
De vogel kan wijzen op het bezit van vee.

Als helmteken is gekozen een "ten halven lijve uitkomende" wildeman met knods.

Het Historisch Genealogisch en Heraldisch Archief te Zeist schrijft o.a.:
"Indien U op enigerlei wijze verwant bent met genoemde Hindrick Heckmans, dan geldt zijn wapen ook U".

En in de huwelijksakte van Wendeltjen Heckmans uit 1691 is officieel vastgelegd
dat de privilegiŽn en rechten van het geslacht van Wendeltjen ook van toepassing zijn
op haar en haar nakomelingen.


Muziek: Beethoven: Monscheinsonate