[ Terug naar stamboom ]  
 
 
Jan Pieters Vegter
°1-4-1770, †3-11-1826,
dagloner te Loppersum
      ()   
27-10-1798
Wijke Koenes Smit
°25-6-1775 te Wirdum (Gr.)
†12-8-1848 te Loppersum
|

Pieter
°11-8-1799
  _   Koene Jans
°19-7-1802
  _   Grietje
°1-1-1805
  _   Niklaas
°20-11-1808
  _   Klaassien
°6-7-1811, †1822
  _   Martha
°28-1-1814
  _   Jakobus
°10-3-1817
  _   Wijke
°25-4-1822
 
 
 
 
 

Nakomelingen van Jacobus Jans Vegter

Jacobus Jans Vegter, °10-3-1817 Loppersum, †28-7-1887 Sappemeer, bakker, zn.v. Jan Pieters Vegter en Wijke Koenes Smit      graf
() 5-5-1842 Grietje Timmer, °1814/15 Slochteren, †13-4-1898 Sappemeer, d.v. Gerrit Christiaans Timmer en Aaltje Switterds
Kinderen:
 1. Wijke Vegter, °1842/43 Hoogezand
  () 18-3-1868 Winschoten Rudolph Friedrich Moritz, °1839/40 Norden,Dld., blaauwverwer, zn.v. Friedrich Moritz en Mettje Janssen Hogelicht
 2. Gerrit Vegter, °8-2-1844 Sappemeer, †23-1-1901 Martenshoek, 56 jaar, bakker
  () Groningen 26-4-1866 Elisabeth Bekenkamp, °22-9-1842 Groningen, †2-1-1919 Groningen
  Kinderen:
  1. Grietje Vegter, †2-10-1867, 8 mnd oud.
  2. Henderika Vegter, °1867/68 Hoogezand
   () 3-9-1891 Wicher Alons, °1862/63, onderwijzer, zn. v. Cornelius Luis Alons, huisverver, en Jakobjen Mugge
  3. Grietje Vegter, °1870 Hoogezand
   () 13-11-1894 Harm Daniel Drenth, °1867 Veendam, candidaat theologie, zn.v.Pieter Drenth en Berendje Petter
  4. Lubbarte Vegter, °1871 Hoogezand,
   () 13-11-1894 Abram Verburg, °1867 Nieuwe Amstel, candidaat theologie, zn.v. Hendrik Verburg, landbouwer, en Anna Niezen
  5. Jacobus Vegter, °20-12-1872 Sappemeer, bakker
   () 1e huwelijk: Harlingen 10-6-1897 Aafke Alkema, °8-3-1874 Harlingen
   () 2e huwelijk: Westdongeradeel 14-4-1910 Geertje Bottema, °19-12-1877 Dokkum
  6. Sietske Vegter, °1874, †28-9-1875, 11 maanden oud
  7. Sietske Vegter, °1876/77 Hoogezand
   () 5-5-1904 Groningen Hendrik Meinema, °1879/80, bakker, zn.v. Date Meinema en Henke Oostinga
  8. NN, †17-1-1878
  9. Aaltje Vegter, †30-1-1883, 6 maanden oud

  Gerrit Vegter

  Elisabeth Bekenkamp
 3. Jan Vegter, °1845, olieslager
  () 4-1-1869 Jantje Kemper, °1845 Wildervank, hoedenmaakster, d.v. Albert Oomkes Kemper en Aaltje Hoites Dijk
  Kinderen:
  1. Grietje Vegter, °14-3-1873 Sneek
  2. Aaltje Vegter, °16-2-1875 Sneek, †7-5-1975 Sappemeer
 4. Pieter Vegter, °1845/46, †25-6-1868, 22 jaar oud
 5. Aaltje Vegter, °1847
  () 11-1-1877 Tjaard Scheltens, °1844, koopman, zn.v. Jan Jans Huisman Scheltens en Jantje Jans Holt
 6. Harm Vegter, °9-1-1849, †30-12-1893, 44 jaar oud, brood-koekbakker      graf
  () 1e huwelijk: 21-3-1878 Sappemeer Trijntje Grasdijk, °1849/50 Noordbroek, †6-2-1881, 31 jaar oud, d.v. Pieter Klaassens Grasdijk en Anna Hindriks Kooi      graf
  Kinderen:
  1. Jacobus Vegter, °1878/79, †1-4-1904 Voorthuizen, bakker, 25 jaar oud.
  2. Anna Vegter, †4-7-1881, 10 maanden oud
  () 2e huwelijk: 25-3-1882 Sappemeer Anna Kuiper, °17-11-1858 Blijham, †20-2-1939 Sappemeer, d.v. Hinderikus Jacobs Kuiper, houtkoperen winkelier, en Alke Maarsing      graf
  Na het overlijden ban Harm Vegter hertrouwde Anna Kuiper met Abel Benninga

  N.B. Deze Anna Kuiper had ook Anna Buiten kunnen heten. Ze was nl. een kleindochter van Jacob Edzes Kuiper, wiens kinderen de naam Kuiper voortzetten, terwijl de andere leden van zijn familie van vaders kant onder de naam Buiten bekend stonden. Zie verder de Buitenfamilie.

  Kinderen:

  1. Hinderikus Vegter, °1882/83 Blijham, †5-10-1911 Sappemeer, 28 jaar oud, klerk der posterijen te Emmen
  2. Gerrit Vegter, °1886/87 Blijham, handelsreiziger
   () 5-6-1913 Johanna Nijland, °1890/91 Ten Post, gem Ten Boer, d.v. Willem Nijland, cafιhouder em Trientje Oosterhuis
  3. Pieter Vegter, °1-7-1888, †15-10-1953, Sappemeer, bakker
   () Veendam 16-5-1918 Siemerdina van de Woude, °20-5-1892, †12-3-1969 Deventer, d.v. Roelf van de Woude en Geertruide Welker
   Kinderen:
   1. Anna Vegter, °23-5-1919 Sappemeer, †24-9-1995 's-Gravenhage
    () Sappemeer 15-12-1948 Pieter Tuin, °18-3-1917 Meeden, †12-7-1999 's Gravenzande, Hoofdagent Gemeente-politie, zn.v.Aafko Tuin, landbouwer, en Janthje Lubberts
    Kinderen:
    1. Aafko Hendrik Tuin, °14-9-1949 's-Gravenhage, Ontwikkelaar Philips
     () Middelburg 30-3-1973 Johanna Schutte, °20-11-1950 Middelburg, d.v. Jan Otto Schutte, timmerman-uitvoerder, en Jacoba Dekker
   2. Geertruida Vegter, °10-9-1920 Sappemeer
   3. Harm Vegter, °15-6-1922 Sappemeer.†18-8-1996
    () 1e huwelijk: Menke van der Laan, °17-5-1920, †16-10-1967, 47 jr.
    () 2e huwelijk: Roelofje Raidt, °27-10-1920, †30-11-2004
   4. Niessien Wobbina Vegter, °28-5-1927 Sappemeer
  4. Alkina Vegter, °15-10-1889, †18-12-1931 Sappemeer
   ()9-8-1917 Jelle van de Wal, °1892/93, zn.v. Marten van de Wal en Cornelia Maaike Dekkers
  5. Fredrik Vegter, °1890/91, †2-10-1911, 20 jaar oud
   
  N.B Het huwelijk van Harm Vegter en Anna Kuiper duurde maar ruim 10 jaar. Bij Harms vroegtijdig overlijden in 1893 bleef Anna achter met 6 kinderen in de leeftijd van 15 tot 3 jaar !
   
 7. Pieterina Vegter, °1850, †8-11-1920 Assen
  () 14-11-1878 Fredrik Fleurkes, °1847 Nieuwe Pekela, broodbakker, zn.v. Jan Fredrik Fleurkes en Antje Fredriks Boon
 8. Koene Vegter, †28-5-1852, 2 maanden oud
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sluis Martenshoek  
 
 
 

Jacobus Vegter

Aafke Alkema
 
 
Jacobus Vegter, °20-12-1872 Sappemeer, †29-12-1955, 83 jaar oud, bakker te Martenshoek, zn.v.
Gerrit Vegter en Elisabeth Bekenkamp
() 1e Huwelijk: 10-6-1897 Harlingen Aafke Alkema, °8-3-1874 Harlingen, †2-12-1905 Hoogezand, 31 jaar oud. Zij liet 5 kinderen achter in de leeftijd van 6 tot 1 jaar.
Kinderen:
1. Elisabeth Vegter,°7-5-1899 Groningen, †23-5-1976 Hoogezand
() Hoogezand 16-6-1927 Johann Wilhelm Wiechers, °8-5-1897, †3-8-1982
Kinderen:
 1. Rieks Wiechers
 2. Aaf Wiechers
 3. Jannie Wiechers
 4. Marijke Wiechers
 5. Jansje Wiechers
 6. Koos Wiechers

Johann Wiechers en Elisabeth Vegter

Johann Wiechers

Elizabeth Vegter
2. Gerrit Vegter,°11-10-1900, †1-3-1984
() Kundina Jonker, °13-1-1901, †11-4-1965
Kinderen:
 1. Diny Vegter, °5-4-1929
 2. Jacobus (Koos) Vegter, °26-11-1930, bakker in Martenshoek
  () Siny Noorlag, °3-12-1933
  Kinderen:
  1. Gerrit Rolf (Gert) Vegter, °10-1-1958, directeur van Banketfabriek Jac. Vegter B.V. in Martenshoek.
  2. Ellen Vegter, °11-3-1962
  3. Inge Vegter, °9-4-1965
 3. Gι Vegter, °4-4-1933
  () Adri van Dijk, °21-03-1935
  Kinderen: Ineke, Sonja, Jacquelien en Marjan van Dijk
 4. Janny Vegter, °21-12-1934
  Kinderen: Kundy en Bert Kolthof
 5. Afke Vegter, °21-12-1934
  () Jan Henk Elgersma,°7-7-1934
  Kinderen: Steffen en Karin Elgersma

De bakkerij in Hoogezand (Martenshoek) ±1900

De nieuwe bakkerij in Hoogezand (Martenshoek)
 
 
Over de Vegter's rolletjes

Op 1 december 1869 namen Gerrit Vegter en Elisabeth Bekenkamp de bakkerij aan de Sluiskade over, waarna ze het pand kochten in 1874. Zoon Jacobus breidde de zaak uit en begon met ook met koekjes. Kleinzoon Gerrit ging zich echt toeleggen op de productie van koekjes, waar tegen het einde van het jaar ook de knijpertjes en de rolletjes bij hoorden. Deze werden toen nog met de hand tussen het wafelijzer gebakken. Het werd een succes en spoedig moest worden omgezien naar een machine. Ze vonden een Franse machine (1932) die er 14 tegelijk kon bakken. Die moesten dan nog wel met de hand worden opgerold. Al gauw was een tweede machine nodig (1936). Na de oorlog werd de productie uitgebreid o.l.v. Gerrits zoon Jacobus, die een machine uit Duitsland liet komen die kon bakken θn oprollen (16 per minuut). De ontwikkeling stond niet stil, zodat in 2001 de capaciteit groeide tot 170 rolletjes per minuut !

 
In 1812, tijdens de Tocht naar Rusland, hingen de overheerlijke Vegter's rolletjes overigens aan een zijden draadje (beter gezegd "aan een splinterdun ijspegeltje"). Als Jan Pieters Vegter toen in de Russische steppen doodgevroren was, had hij immers nooit 5 jaar later Jakobus, de stamvader van dit baksel, kunnen verwekken ! Tsjonge ... !
 
 
 
3. Hendrik Vegter,°24-1-1902, †4-11-1998
() Adriana E. van Rietschoten, °30-9-1902
Geλmigreerd naar Canada
Kinderen:
 1. Saary B.Vegter,
  () Tonny J. Wilpstra
  Kinderen: Johannes, Hendrik, Sietse, Adriana, Richard,en Monique Wilpstra
 2. Gι Vegter, °15-1-1930
  () Piet Pagθe, °26-9-1924
  Kinderen: Louie, Henry, Joanne, Dianne, Brenda, Debby, Sandra, Caroline, Sharon en Pieter Pagθe
 3. Johanna E. Vegter, °25-1-1933
  () Evert Langendoen,
  Kinderen: Adri, Brian, Henry en Kathy Langendoen
 4. Jack Vegter, °4-7-1935
  () Diana Briard, °27-1-1941
  1. Henry J. Vegter, °9-6-1958
  2. Rosalyn Vegter, °28-4-1961
 5. Tiny Vegter, °19-12-1942
  () Thijs Vahrmeyer, °19-8-1939
  Kinderen: Marthy, Rhoda, Sherry en Janie Vahrmeyer

Hendrik Vegter en Adriana van Rietschoten
4. Jan Vegter, °29-5-1903, 25-7-1972
() Assina Swiers, °26-11-1902, †13-7-1976
Kinderen:
 1. Jacobus Vegter, °26-9-1929, †4-5-2002
  () Giny Veenhuis, °31-10-1932
  Kinderen:
  1. Jan Vegter, °2-6-1955
 2. Remmert Vegter, °24-5-1933
  () Hennie Kroon, °7-10-1933
  Kinderen:
  1. Remko Vegter, °9-8-1962
  2. Marko Vegter, °30-8-1971
 3. Gerrit Vegter, °12-8-1935
  () Johanna Stengeurs, °10-4-1936
  Kinderen:
  1. Ivonna Vegter, °29-11-1957
  2. Jolanda Vegter, °16-2-1961
  3. Ronald Vegter, °13-5-1964
 4. Greet Vegter, °30-1-1946
  () Peter Leeuwenkamp, °12-6-1946
  Kinderen: Judith en Daphne Leeuwenkamp

Jan Vegter en Assiena Swiers
5. Wiecher Vegter, °13-9-1904, †8-3-1992
() 30-2-1930 Hillina (Lientje) Duursema, °11-4-1906, †8-5-1998, d.v.Jan Duursema
en Renske de Groot
Kinderen::
 1. Jacobus (Koos) Vegter, °8-5-1931 Groningen, †26-5-2006 Hoogezand, 75 jaar
  () 26-8-1957 Groningen Bertha Ottens, °15-8-1935, †20-4-1999 Hoogezand
  Kinderen:
  1. Wiecher Vegter, °28-12-1958
   () Els Loos, °16-7-1960
   Kinderen:
   1. Suzanne Vegter, °10-5-1993
  2. Henk Vegter, °28-8-1961
   () Marjan Perlot, °29-9-1963
   Kinderen:
   1. Marissa Vegter
   2. Christiaan Vegter
  3. Bert Vegter, °25-7-1970
   () Jolanda Cloo, °24-2-....
   Kinderen:
   1. Celine Vegter, °23-9-1997
   2. Wesley Vegter, °3-5-2004
  4. Jack Vegter, °8-6-1972
   () Monique Koetje
   Kinderen:
   1. Damian Vegter
   2. Nick Vegter
 2. Jan Jacobus Vegter, °23-3-1944 Alkmaar, †20-2-2008 Holwierde
  () 11-12-1968 Baflo Lutgerdina (Diny) Veltman, °14-12-1944 Groningen
  Kinderen:
  1. Alice Vegter, °4-10-1969
   ^^Klaas Huttema, °1967
   Kinderen: Hugo Laurens en Rutger David Huttema
  2. Hilda Vegter, °25-1-1973
   ^^Andrι Timmermans, °19-10-197.
   Kinderen: Vera Nadine en Daan Henk Timmermans
  3. Janette Vegter, °22-10-1975
   ^^Henderik (Henk)Draaisma, °3-2-1971

Wiecher Vegter en Lientje Duursma

Bakkerij van Wiecher Vegter en Lientje Duursma in Hoogezand
 
 
Jacobus Vegter, °20-12-1872 Sappemeer, †29-12-1955, 83 jaar oud, bakker te Martenshoek, zn.v.Gerrit Vegter en Elisabeth Bekenkamp
() 2e Huwelijk: Westdongeradeel 14-4-1910 Geertje Bottema, °19-12-1877 Dokkum, †29-9-1933 Hoogezand
Kinderen:
 1. Grietje Jacoba Vegter, °5-4-1912
  () Johannes (Hans) Keuning, °12-7-1911, †13-8-1965
  Kinderen: Gjalt, Gerda, Gerrit en Jan Willem Keuning

Hans Keuning en Grietje Vegter
 
 
 
 
 

Terug naar Vegterstamboom / Vegterfamilie