Terug naar Lagemaatstamboom
* Algemene startpagina *
( Klik    op    foto    voor    vergroting)  
 
Geschiedenis   Familie  Lagemaat

Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
 
Hermen Thijmensz.,
° ± 1555 Scherpenzeel
|  
Gijsbert Hermensen van Lambalgen    ()    Weimgen Jans van Landaes
° ±1585 Scherpenzeel                                                                             ° ±1593 Scherpenzeel

 
 

Hermen Thijsen, ±1555 te Scherpenzeel

Zo heet de oudst bekende voorvader van de familie Lagemaat.
We weten geen geboortedatum, geen echtgenoot. Alleen dat hij een zoon Gijsbert Hermensen had, die ±1585 geboren kan zijn.
Hermen Thijsen zou dan van ±1555 kunnen zijn.

In het Oudschildgeld-register Woudenberg 1599 staat Harmen Thymensz. te boek als "eigenaar en bruiker van een vierendeel van (Klein) Lambalgen"
(Het Oudschildgeld was een belasting geheven door Karel V)

Er bestond ook een "Groot-Lambalgen". Beide boerderijen behoorden bij het landgoed "Lambalgen".

Het landgoed "LAMBALGEN" te Scherpenzeel dateert al uit de vijftiende eeuw. In 1487 woonde er ene Helmert Gerytszoon.
In de zeventiende eeuw was het in bezit van de schout van Amersfoort, die het uit geldnood met zoveel hypotheken bezwaarde dat het op 15-6-1646 per executie verkocht werd aan een wijnkoper, Peter de Gruijter, voor ƒ 28000,-.
Na 1700 is het door verschillende andere families bewoond geweest.

Hiervan geen vergroting
Huize Lambalgen is in 1953 afgebrand. Alleen het mooie hekwerk is nog overgebleven.

Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
Gijsbert Hermensen van Lambalgen    ()          Weimgen Jans van Landaes
° ±1585 Scherpenzeel                                                                                      ° ±1593 Scherpenzeel
|  
Jan Gijsbertsen
op Groot Lambalgen
  – Sander Gijsberts
van Ravenhorst
  – Thijs Gijsbertsen           ()          Mary Willems
° ±1630 Woudenberg Gieten                    ± 1650            ° ±1629
 
 
 
Gijsbert Hermensen van Lambalgen, °±1585 op Klein Lambalgen in Scherpenzeel, zn. v.
Hermen Thijmensen
() 30-1-1614 Weimgen Jans van Landaes,°±1593 te Scherpenzeel, d.v.Jan Gerritsen van Landaes
Kinderen:
 1. Jan Gijsbertsen op Groot Lambalgen
 2. Sander Gijsberts van Ravenhorst
 3. Thijs Gijsbertsen, °±1630 Woudenberg
  () ±1650 Mary Willems, °±1629
Gijsbert was boer op Klein Lambalgen in Scherpenzeel, waar hij ook was geboren.
Wijmgen kwam van de boerderij "Landaes", gelegen ten zuidoosten van Woudenberg.  
 

Prins Maurits
Gijsbert en Weimgen trouwden in 1614.
Dat was midden in het 12-jarig Bestand (1609-1621).
Ook midden in de strijd tussen de Remonstranten en de Contra-Remonstranten.Een strijd die op politiek niveau uitgevochten werd tussen Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt. Het kostte Johan van Oldenbarnevelt zijn hoofd.  
 
Is het misschien tengevolge van de kerkelijke strijd dat geen van de drie kinderen van Gijsbert en Weimgen in Scherpenzeel werden gedoopt ?

Johan van Oldenbarnevelt
 

Executie Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof in 's-Gravenhage
19 mei 1619
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
Thijs Gijsbertsen           ()          Mary Willems
° ±1630 Woudenberg                            ± 1650            ° ±1629
|  
Gijsbert Thijssen
° ±1652
  –   Bart Thijssen (van de Lagemaat)     ()     Johanna Anthonisz. van Overeem
° ±1665 Woudenberg                                                     24-11-1694      ° ±1676 Woudenberg
  –   Geertje Thijssen
° ±1669
  –   Barbera Thijssen
° ±1672
 
 
Thijs Gijsbertsen, °±1630 Woudenberg, landbouwer op Groot Landaes, zoon van Gijsbert Hermensen van Lambalgen (Van Klein Lambalgen) en Weimgen Jans van Landaes.
() ± 1650 te Woudenberg met Mary Willems, °± 1629.
Kinderen:
 1. Gijsbert Thijssen, °± 1652, bouwman op de Ringelpoel (ten ZW van Rumelaar),
  Gijsbert was getrouwd en had 2 kinderen.
 2. Bart Thijssen (van de Lagemaat), °±1665
  () Johanna Antonisz. van Overeem, °± 1670
 3. Geertje Thijssen, °± 1669 te Woudenberg,
  Werd in 1690 lidmaat der Herv. Kerk te Woudenberg.
 4. Barbara Thijssen, °± 1672 te Woudenberg,
  () 28-02-1697 Woudenberg Oth Willemsen van RENSWOUDE, °± 1670. Afkomstig van Renswoude
Geen vergroting
Prins Willem II en Mary stuart
trouwden al heel jong,
resp. 14 en 9 jaar oud
 
 

Vrede van Munster, getekend door Spanje 
 
 
Geen vergroting
Vrede van Munster, getekend door andere landen
Thijs en Mary (kennelijk vernoemd naar Mary Stuart, de vrouw van Prins Willem II) trouwden ±1650 en hebben dus bewust de Vrede van Munster meegemaakt. Door het hele land werd uitbundig feest gevierd.  
 
 
 
De “Vrede van Munster” maakte in 1648 een eind aan de Tachtigjarige Oorlog. Spanje erkende de Republiek als zelfstandige staat, de Zuidelijke Nederlanden bleven echter nog onder Spaans bestuur.

De Republiek mocht de Schelde afsluiten, wat de ondergang betekende van de Antwerpse handel.
De handelsmarkt verplaatste zich naar het noorden en had in de zeventiende eeuw de enorme bloei van Amsterdam tot gevolg. Amsterdam had zich voor dit vredesproces ingezet en vond de Vrede van Munster een mooie gelegenheid om met de bouw van het stadhuis te beginnen. Het nieuwe stadhuis moest de rol van Amsterdam tussen de belangrijke Europese steden bevestigen en de inspanningen voor de vrede benadrukken.


Vrede van Munster, aflegging van de eed 
 

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden na 1648

Muiderkring


De Muiderkring
Zouden Thijs en Mary ook wel eens gehoord hebben van de Muiderkring die al vanaf 1621 niet zo ver van hen af in het Muiderslot bijeenkwam ?
Het was een groep literatuur-en muziekliefhebbers rond de 17e-eeuwse dichter Pieter Cornelisz.Hooft
Tot deze kring behoorden vele bekende Nederlanders uit die tijd, zoals Jacob Cats, Joost van den Vondel en Roemer Visscher en zijn dochters Anna en Maria Tesselschade.

Muiderslot
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
Bart Thijssen (van de Lagemaat)     ()     Johanna Anthonisz. van Overeem
° ±1665 Woudenberg                                                 24-11-1694      ° ±1676 Woudenberg
|  
Anthoni Barten
ged. 31-3-1695
– Geertje B.
°1696 †
– Gijsbert Barten (v.d.Lagemaat)  () Merritje Gijsberts Lagerweij
ged. 3-4-1697 Woudenberg                                                       ° 1701 Woudenberg
– Thijs B.
°1702
– Jan B.
°
– Geertje B.
° 1707
– Wouter B.
°1710
Dirk Barten
° ±1652
 
 
DE   NAAM  (VAN   DE)   LAGEMAAT  
 

De boerderij "De Lagemaat"
gebouwd in 1694, afgebroken in 1912. Daarna opnieuw opgebouwd.
 
 
Zoon Bart van de boerderij "Groot-Landaes" wilde trouwen met Johanna van de nabijgelegen boerderij "Rumelaar", eertijds behorend bij een oud adellijk bezit.
Omdat er een boerderij voor het nieuwe echtpaar moest zijn, werd er een geheel nieuwe boerderij gebouwd tussen "Landaes" en "Rumelaar" in.
Deze boerderij kreeg de naam "De Lagemaat" omdat hij stond op

een maat grond dat laag lag.  
 
 

Bart Thijssen (van de Lagemaat), °±1665 op Groot Landaes in Woudenberg, †17-12-1725, landbouwer-veehouder, zn.v.Thijs Gijsbertsen en Mary Willems,
() 24-11-1694 Woudenberg Johanna Antonisz.van Overeem, °1670 Woudenberg op "De Rumelaar", d.v. Anthony Dircksz van Overeem en Maijtje Jans.
Kinderen: (alle kinderen werden gedoopt door ds.van Toll, predikant te Woudenberg van 1690 tot 1746)
 1. Anthoni Barten van de Lagemaat, ged.31-3-1695, †1725, ongehuwd
 2. Geertje Barten van de Lagemaat, ged.7-4-1696, †7-4-1696
 3. Gijsbert Barten van de Lagemaat
  () Merritje Gijsberts Lagerweij
  () Marritje Jansz
 4. Thijs Barten van de Lagemaat, ged.28-5-1702
  () 5-5-1726 De Bilt Egbertje Thijmens van Dubbeland (Dubbeldam), °±1700, d.v.Thijmen Aalberts Bosch en Evertje Theunisd van Dijk
 5. Jan Barten van de Lagemaat, ged. 28-1-1705, †14-10-1792
  () 25-2-1730 Doorn Willempje Jacobus Teunis van Hamersveld en Maagje Arisse van 't Zant
 6. Geertje Barten van de Lagemaat, ged. 21-8-1707
  () 21-11-1730 Wulfert Teunisz. van Meerveld
 7. Wouter Barten van de Lagemaat, ged.26-1-1710. begraven 14-1-1779
  Relatie (!) met Wijntje Egberts van Ekeris, ged. 26-1-1710, begr.14-1-1779 Woudenberg >LI>Dirk Barten van de Lagemaat, ged. 29-7-1712, †19-4-1777
  () 6-10-1753 Willemijntje Jansz. van Voskuijlen, ged. 28-5-1730 Scherpenzeel, †22-3-1777
 
 

Het Franse leger voor de Hollandse waterlinie
Bart Thijssen was ±7 jaar toen ze niet ver woonden van de frontlinie van het Franse leger dat de Republiek overspoelde.
Het was het Rampjaar 1672.
Op 6 april van dat jaar verklaarden Frankrijk, Engeland, Keulen en Mόnster de oorlog aan de Nederlanden. De gevechten op zee verliepen voorspoedig, want op 7 juni werd de vloot met Engelse en Franse schepen verrast op haar ligplaats door Michiel de Ruyter. Hij versloeg de vloot. Hiermee was ook het gevaar voor een invasie aan de kust voor een tijdje geweken.
Op land daarentegen waren de Nederlanders minder succesvol. Lodewijk XIV viel met een leger van alleen al 120.00 goed getrainde Franse militairen de Nederlanden vanuit het oosten binnen.
In drie weken tijd werden de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht bezet. Het duurde niet lang of de Fransen stonden op de drempel van Holland. De Hollandse waterlinie was het laatste oponthoud. De Fransen drukten echter niet door en de Nederlandse legers kregen onder leiding van Prins Willem III de gelegenheid orde op zaken te stellen.
Ondertussen trok de bisschop van Munster op Groningen af. Meer hierover in Rampjaar 1672
 
Dat moet geen gemakkelijke tijd voor de familie zijn geweest. 
 

Lodewijk XIV, de "zonnekoning" ziet toe hoe zijn leger over de Rijn trekt

Prins Willem III
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
Gijsbert Barten (van de Lagemaat)     ()     Merritje Gijsberts Lagerweij
ged. 3-4-1697 Woudenberg                                                                     ° 1701 Woudenberg
|  
Gijsbert
°1724
– Bart
°1726
– Theunis v.d.Lagemaat () Maria v.Ginkel
ged. 12-3-1727 Woudenberg     ged.12-2-1730 W'berg
– Jan†
°1731
– Willem†
1733-1737
– Hanna
°1735
– Willem
°1737
– Gijsbertje
° 1739
– Thijs
°1742
– Jan†
°1743
– Jan 
°1746
– Marrigje
°±1755
– Maria
°±1758
– Dirk 
°±1759
 
 
Gijsbert Barten van de Lagemaat, ged. 3-4-1697 Woudenberg, †1-4-1765, 68 jaar oud,landbouwer op de Lagemaat, zn.v.
Bart Thijssen en Johanna Anthonisz.van Overeem
Gijsbert is begraven in de kerk van Woudenberg
() 1e huwelijk: 28-8-1722 Amersfoort Merritje Gijsberts Lagerweij, °±1701 †1742Woudenberg, d. v. Gijsbert Lambertsz Lagerweij en Teuntje Gerrits van Selder
() 2e huwelijk: 1743 Marritje Jansz, °1716, 27 jaar oud
Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Gijsbert Gijsbertsz (Legemaat), ged. 29-12-1724 Woudenberg, begraven 20-9-1798,
  () 10-11-1748 Beatriks Hendriksz van Nieuwehuijsen, ged. 23-3-1727, †3-3-1786, d.v.Hendrik Thijmensen en Neeltje Cornelisz.Versteeg
 2. Bart Gijsbertsz, gedoopt 1726 te Woudenberg.
 3. Theunis Gijsbertsz (Van De Leegemaadt), ged. 12-3-1727 Woudenberg
  () Maria Jansd.van Ginkel, ged. 17-1-1734
 4. Jan Gijsbertsz, ged. 2-9-1731 Woudenberg †20-10-1743 op 12-jarige leeftijd.
 5. Willem Gijsbertsz, ged. 19-.4-1733 Woudenberg †20-02-1737 op 3-jarige leeftijd.
 6. Hanna Gijsbertsen, ged. 17-04-1735 Woudenberg
  () 8-8-1759 Woudenberg Gerrit Jansz van Apeldoorn (Van Appeldoorn), ged. 23-8-1711 Woudenberg
 7. Willem Gijsbertsz, ged. 24-2-1737 Woudenberg
 8. Gijsbertje Gijsbertsen, ged. 30-8-1739 Woudenberg
 9. Thijs Gijsbertsz, ged. 22-04-1742 Woudenberg
 10. Jan Gijsbertsz, ged. 20-10-1743 Woudenberg, jong overleden
 11. Jan Gijsbertsz,, ged. 6-11-1746 te Woudenberg
 12. Marrigje, °± 1755 te Woudenberg.
 13. Maria Gijsbertsen, °±1758 te Woudenberg.
 14. Dirk Gijsbertsz, °±1759 te Woudenberg.

Achterzijde van de boerderij "De Lagemaat".
De rietgedekte schuur is nog van de oorspronkelijke boerderij
De boerderij zelf is in 1912 herbouwd.
Gijsbert was eigenaar van 1/6 deel van de Nieuwe Bieshar te Leusden. Verkoopt in 1744 4 morgen land voor fl. 750,-. Bezit in 1748 29 morgen land onder Woudenberg

De naam Theunis is in de familie Lagemaat gekomen doordat de derde zoon kennelijk vernoemd moest worden naar Teuntje Gerrits, de oma van moeders kant.
Jan, de vierde zoon werd naar de oma van vaders kant vernoemd: Van Johanna werd Jan gemaakt en bij een volgend kind Hanna.
De naam Willem komt natuurlijk van Mary's vader.
De naam Mary werd tot Marrigje en Maria.
De naam Dirk gaat een geslacht eerder terug, naar de vader van oma Johanna.
Allemaal familienamen zoals vroeger algemeen gebruikelijk.

 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
 
Theunis v.d.Lagemaat     ()     Maria v.Ginkel
ged. 12-3-1727 Woudenberg                   25-2-1753     12-2-1730 Woudenberg
                                   |  
Marie
°1753
– Gerrigje
°1755
– Gerritje
° 1756
– Jan
°1759
– Geijsbertje
°1761
– Willem
°1763
– Theunis
°1766
– Hendrik (van de) Lagemaat     ()          Maria v.d.Glind
ged. 25-9-1768 Woudenberg                                10-4-1803             °1772 Stoutenburg
 
 
Theunis Gijsbertsz van de Lagemaat (Van De Leegemaadt), ged. 12-03-1727 te Woudenberg, zn. v. Gijsbert Barten van de Lagemaat en Merritje Gijsberts Lagerweij
() 25-02-1753 Woudenberg Maria Janz Van Ginkel, ged. 12-02-1730 te Scherpenzeel, d.v. Jan Teunissen van Ginkel en Gerritje Gerrits de Kruijf (Van Davelaar).
Kinderen:
 1. Marie Theunissen, ged. 22-.7-1753 te Woudenberg
 2. Gerrigie, ged. 27-.7-1755 te Woudenberg
 3. Gerritje Teunisdr, ged. 31-10-1756 te Woudenberg
 4. Jan Theunissen, herbergier te Leusden, ged. 06-05-1759 te Woudenberg †5-12-1829
  () 26-02-1807 Scherpenzeel Rijkje van Eede, geboren te Leusden.
 5. Geijsbertje Teunisse, ged. 24-05-1761 te Woudenberg, †15-12-1824
  () 14-11-1872 Amersfoort Jan Tijmense van Hoevelaken, °13-2-1752 Scherpenzeel, zn.v. Tijmen Jans van Hoevelaken en Grietje Jans van Amerongen
 6. Willem Theunissen, ged. 2-10-1763 te Woudenberg
 7. Theunis Theunissen Lagemaat, ged.13-4-1766 Woudenberg
  () 21-9-1799 Leusden Gerritje Elbertse Blomheuvel
 8. Hendrik Theunissen, ged. 25-9-1768 Woudenberg, †11-6-1846 Leusden
  () 10-4-1803 Hoevelaken Marie Aalberse van de Glind, °1772 Stoutenburg, †13-8-1834 Leusden
 
Theunis en Maria woonden niet op "De Lagemaat". Zij kregen een andere boerderij in Woudenberg.  
Hun zoon Hendrik kreeg een boerderij in Leusden.
Daardoor is hij de stamvader geworden van de Leusdense tak van de familie.  
 
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 

De Leusdense tak

 
Hendrik (van de) Lagemaat     ()          Maria v.d.Glind
ged. 25-9-1768 Woudenberg                           10-4-1803      °1772 Stoutenburg
|  
Teunis Lagemaat               ()               Aaltje Donkersteeg
°25-9-1768 Woudenberg                    19-10-1836                 °8-7-1811 Stoutenburg
 
 
Hendrik Theunissen van de Lagemaat, ged. 25-9-1768 Woudenberg, †11-6-1846 Leusden,landbouwer op Klein Santbrink te Hamersveld, zn. v. Theunis Gijsbertsz van de Lagemaat en Maria Janzd. van Ginkel)
() 10-04-1803 Hoevelaken Marie Aalbertse van de Glind, °1772 te Stoutenburg, †13-08-1834 Leusden, d. v. Aalbert Gerritse van de Glind en Rijntje van de Glind
Kinderen:
 • Teunis Lagemaat, °1809 Leusden, †12-6-1862 Leusden
  () Aaltje Donkersteeg, °8-7-1811 Woudenberg, †22-7-1861 Leusden
Geen vergroting
Handtekening van Hendrik Lagemaat onder de trouwakte van zijn zoon Teunis. Marie was twee jaar eerder overleden
Hendrik trouwde op 34-jarige leeftijd met Maria v.d.Glind en kreeg de boerderij "Klein Santbrink" in Leusden. Hij boerde goed want toen hij op 11 juni 1846 op 77-jarige leeftijd overleed, liet hij een rijke erfenis na aan zijn enige zoon Teunis:
 • "Eene boerenhofstee, groot omstreeks zeventien Bunders, gelegen onder Leusbroek, gem.Leusden, bestaande uit woonhuis, schuur, twee Bergen, Boomgaard, bouw en weilanden …."
 • Eene daghuurderswoning met Een bunder vijftig roeden tuin en bouwland
 • Een Bouwtje, gelegen onder Woudenberg aan de Beek, groot ruim acht roeden
 • Twee kampen weiland, groot twee bunders vijfentachtig roeden
 • Twee kampen weiland, groot twee bunder.
 
 
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
 
Teunis Lagemaat               ()               Aaltje Donkersteeg
°25-9-1768 Woudenberg                    19-10-1836                 °8-7-1811 Stoutenburg
|  
Hendrik †
1838-1865
– Aaltje †
1840-1842
– Aaltje †
1842-1844
– Maas
°
– Maria
°1848
– Arend Lagemaat          ()          Jannetje Pothoven
°28-1-1852 Woudenberg            6-3-1873           °23-8-1855 Leusden
– Theunis
°1766
 
 
 
Teunis van de Lagemaat, °1809 Leusden, †12-6-1862, Leusden, landbouwer op Klein Santbrink te Hamersveld, zn. v. Hendrik Theunissen van de Lagemaat en Marie Aalbertse van de Glind,
() 19-10-1836 Leusden Aaltje Donkersteeg, °7-8-1811 Woudenberg, †22-7-1861, 50 jaar oud, d. v. Maas Donkersteeg en Aaltje van Ginkel
Geen vergroting
Handtekeningen van Teunis en Aaltje onder hun trouwakte.
Ze tekenden met hun voornaam ! Modern, niet ?
Kinderen:
 1. Hendrik Lagemaat, °10-1-1838 Leusden, †25-3-1865 Leusden, 27 jaar oud
 2. Aaltje Lagemaat, °6-3-1840 Leusden, †23-7-1842 Leusden, 2 jaar oud
 3. Aaltje Lagemaat, °19-12-1842 Leusden, †25-10-1844 Leusden, 1 jaar oud
 4. Maas Lagemaat, °12-8-1845 Leusden, †11-9-1897 Leusden, 52 jaar oud
  () 1e huwelijk 25-4-1872 Leusden Gerritje van Plaggenhoef, °14-5-1851 Nijkerk, †2-1-1875 in het kraambed, 23 jaar oud
  () 2e huwelijk 14-7-1875 Aaltje Gerritsen, °11-11-1851 Hoogland, †13-7-1938, 86 jaar oud
 5. Maria Lagemaat, °11-12-1848 Leusden, †20-1-1873 in het kraambed, 24 jaar oud
  () 28-03-1872 Leusden Willem van Dijk, °1852 te Sterkenburg.
 6. Arend Lagemaat, °28-1-1852 Leusden, †20-3-1928 Leusden, 76 jaar oud
  () 6-3-1873 Leusden Jannetje Pothoven, °23-8-1855 leusden, †17-12-1931 Leusden, 76 jaar oud
 7. Teunis Lagemaat, °6-3-1853 Leusden, †6-9-1867 Leusden, 14 jaar oud

De jonge Arend Lagemaat
getekend door verdriet.
Met 10 jaar wees geworden had hij ook al zijn oudste en zjn jongste broer verloren
 
De jaartallen in dit gezin spreken een verdrietige taal.
Teunis en Aaltje, zelf twee keer een baby verloren, stierven in 1861 en 1862 vrij jong, 50 en 53 jaar oud.
Ze lieten vijf kinderen achter in de leeftijd van 24, 16, 13, 10 en 9 jaar oud.
Ze werden al snel gevolgd door Hendrik (1865, 27 jaar), Teunis (1867, 14 jaar), Maria (1873, 24 jaar), En Maas' eerste vrouw Gerritje (1875, 23 jaar).
Alleen Maas en Arend bleven over.
Maas kwam op vaders boerderij en Arend kreeg de naastgelegen Vicaria-hof  
 
 
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
Arend Lagemaat          ()          Jannetje Pothoven
°28-1-1852 Woudenberg            6-3-1873           °23-8-1855 Leusden
|
Aaltje
°1873
– Jan†    
1874-'75
– Jan  
°1876
– Adriana
°1877
– Maria
°1878
– Jannigje
°1879
– Teunis†
1880
– Teunis L   ()   Rengertje v.A
°15-3-1881   5-11-1917    °13-2-1895
– Gijsbertha
°1882
– Elisabeth
°1884†1886
– Elisabeth
° 1886
– Hendrica
°1887
– Wilhelmina
°1888
– Arendina
°1893
 
 

Arend Lagemaat

Jannetje Pothoven
 
 
Arend Lagemaat, °28-1-1852 Leusden, †20-3-1928 Leusden, landbouwer op Victoria-hof, zn. v. Teunis van de Lagemaat en Aaltje Donkersteeg.
() 6-03-1873 Leusden Jannetje Pothoven, °23-8-1855 Leusden, †17-12-1931 Leusden
Geen vergroting
Handtekeningen van Arend en Jannetje onder hun trouwakte. Ze waren resp. 21 en 17 jaar oud.
 
 
Kinderen:
 1. Aaltje Lagemaat, °29-10-1873 Leusden
  () 20-6-1901 Jan Peppinck, °24-02-1872 Rheden, schoenmaker, had 4 kinderen.
  Kinderen van Aaltje en Jan: Alida, Arendina en Elisabeth Peppinck, °Amersfoort
  Het gezin vertrok in 1908 naar Noord-Amerika.
 2. Jan, °23-08-1874 Leusden, †21-08-1875 te Leusden, 365 dagen oud.
 3. Jan Lagemaat, °21-8-1875 Leusden, †28-9-1957 Leusden, 82 jr. oud, landbouwer op "Middelbroek" aan de Leusbroekerweg in Leusden
  () 1908 Blauwkapel Gerritje Wetereng, °9-8-1884 Maartensdijk, †25-2-1928 Leusden, 43 jr. oud
  Jan en Gerritje kregen vijf dochters, Jannetje, een tweeling: Elisabeth en Gerritje, Arendina en Alida
 4. Adriana Lagemaat, °14-04-1877 Leusden
  () 26-05-1904 Leusden Nicolaas Willem Geertsma, °1880 Willeskop, zn.v. Cornelis Geertsma en Hendrika Wilhelmina Bulten, landbouwer
 5. Maria Lagemaat, °8-5-1878 Leusden
  () 26-9-1907 Arend Anton van Kolfschoten, °10-11-1877 Woudenberg, zn.v.Jan van Kolfschoten en Elizabeth van Ginkel, landbouwer
 6. Jannigje Lagemaat, °19-08-1879 Leusden
  () 27-10-1921 Leusden Anthonie Huibertus van Dijk, °23-1-1879 Wijk bij Duurstede, zn.v. Gijsbertus van Dijk en Antonia Knobbout, landbouwer op de "Rijna" bij Wijk bij Duurstede. Geen kinderen
 7. Teunis Lagemaat, °26-03-1880 Leusden, †21-6-1880 Leusden, 87 dagen oud.
 8. Teunis Lagemaat, °15-3-1881 Leusden, †5-11-1950 Rijswijk
  () 5-11-1917 Rengertje van Amerongen, °13-2-1895 Barneveld, †11-7-1970 Rijswijk
 9. Gijsbertha Wilhelmina Lagemaat, °22-4-1882 Leusden
  () 18-10-1906 Hendrik Wittenberg, °1881 Woudenberg, zn.v. Hendrikus Wittenberg en Maria Veldhuizen, landbouwer in Woudenberg
 10. Elisabeth Lagemaat, °15-12-1884 Leusden, †19-02-1886, 1 jaar oud
 11. Elisabeth Lagemaat, °19-2-1886 Leusden
  () 25-4-1912 Leusden Bart Meijer, °1884 Eemnes, zn.v. Hermanus Meijer en Cornelia van Essen, landbouwer in Eemnes. Geen kinderen
 12. Hendrica Lagemaat, °19-3-1887 Leusden,†3-9-1959 Leusden, 72 jr.oud () Sebastiaan Willem Verweij, °26-2-1884 Langbroek,†3-4-1959 Leusden, 70 jr.oud, zn.v. Floris Verweij en Elisabeth de With, landbouwer op Victoria-erf in Leusden. Geen kinderen.
 13. Wilhelmina Lagemaat, °26-4-1888 Leusden,†28-1-1978 Soest, 89 jr. oud.
  () 18-4-1918 Leusden Gijsbertus van Zijtveld, °15-04-1879 Maartensdijk, †20-6-1950 Soest, 71 jr. oud, zn.v. Arie van Zijtveld en Cornelia Versteeg, vanaf 1936 landbouwer op de "Willemshoeve" in Soest.
 14. Arendina Lagemaat, °9-8-1893 Leusden, †27-3-1982 in De Bilt, 88 jr. oud
  () 11-9-1924 Leusden Jan Frederik van Dijk, °2-10-1898 Willeskop, †26-4-1952 De Bilt, 53 jr. oud, eigenaar veevoederfabriek in Utrecht
Geen vergroting
Vicaria-hof, waar Teunis Lagemaat en zijn broer Jan met hun vele zussen opgroeiden

Arend de hereboer
Opmerkelijk: De tweede Jan werd geboren op de dag dat de eerste Jan stierf (21-8-1875).
                     En de tweede Elisabeth werd ook geboren op de dag dat de eerste Elisabeth stierf ! (19-2-1886)
 
 

Aaltje Lagemaat

Jan Lagemaat

Adriana Lagemaat en Nico Geertsma

Maria Lagemaat en Arend van Kolfschoten met Betsie, Jopie en Ammie

Mien Lagemaat en Gijs Zijtveld op de trouwdag van hun oudste dochter Corry

Dina Lagemaat en Jan van Dijk

Hendrik Wittenberg

Gijsje Lagemaat en Hendrik Wittenberg met hun kinderen

Gijsje Lagemaat
 
 
Arend Lagemaat heeft een heel verdrietige jeugd gehad. Op zijn 10e jaar werd hij al wees. Korte tijd later verloor hij zijn oudste en zijn jongste broer.Hij trouwde op zijn 21e met Jannetje Pothoven (17 jaar). Twee maanden voor zijn trouwdag stierf zijn enige zus Maria in het kraambed van haar eerste kind (kraamvrouwenkoorts ?).
Hij kreeg Vicaria-hof, naast de ouderlijke boerderij. Hij was veehouder en landbouwer. Hij werd een hereboer met heel wat personeel, was ook een liefhebber van paarden.

"Ging nogal eens uit rijden met z'n mooie wagentje met eeen hackni er voor, een hoge pet op, daar ging meneer !"

Arend was iemand die meetelde in het oude Leusden. Hij zat in diverse besturen, moet ook een tijdlang wethouder zijn geweest.
Arend en Jannetje hebben drie keer een kind verloren: Jan, Teunis en Elisabeth. En zoals vroeger vaak gebeurde, gaven ze hun volgend kind dezelfde naam.
Elf kinderen bleven over: 9 dochters en twee zonen: Jan en Teunis.
Jan kreeg alleen vijf dochters en Teunis drie zonen en vier dochters.  
 
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
Teunis Lagemaat      ()        Rengertje v.Amerongen
°15-3-1881 Leusden               5-11-1917    °13-2-1895 Barneveld
|  
Jannetje Lagemaat,
°1-1-1918, †16-2-2006
()
Gebinus Jantinus Janssen,
°19-12-1915, †8-8-2004
– Maria Lagemaat
°17-2-1919, †12-3-2005
()
Johannes Leendert van Deutekom,
°10-10-1916, †30-10-2009
– Arend Lagemaat†
1921-1928
– Rijk Lagemaat
°19-8-1925,†28-1-2008
()
Mietje Noom

°21-2-1931
– Adriana Lagemaat
°19-8-1928
()
Cornelis Oostwouder,
°23-1-1930
– Arend Lagemaat
°19-4-1930, †15-7-1988
()
Tinie de Bree,
°18-5-1932
– Hilda Reina Lagemaat
°8-1-1936
()
Jacob Verhoeven,
°12-11-1923
 
 
Geen vergroting
Teunis Lagemaat

Groot Kootwijk
bij Barneveld
Geen vergroting
Rengertje van Amerongen
 
 
Teunis Lagemaat, °15-3-1881 Leusden, †5-11-1950 Rijswijk, zn.v. Arend Lagemaat en Jannetje Pothoven
() 5-11-1917 Barneveld Rengertje van Amerongen, °13-2-1895, †11-7-1970 Rijswijk
Kinderen:
 1. Jannetje Lagemaat, °1-1-1918 Barneveld, †16-2-2006 Enschede
  () 5-1-1943 Maurik Gebinus Jantinus Janssen, °19-12-1915 Assen, †8-8-2004 Enschede
  6 kinderen: Regina Jeannette, Jeannette Marijke, Harm Jan, Teunis, Maria Adriana Hilda en Roelf Anne Janssen.
  Zie verder bij de Janssen-familie
 2. Maria Lagemaat, °17-2-1919 Barneveld, †12-3-2005 Maurik
  () 2-8-1945 Johannes Leendert van Deutekom, °10-10-1916 Zoelmond, †30-10-2009 Beusichem
  3 kinderen: Rob, Reny en Annette van Deutekom
 3. Arend Lagemaat, °28-10-1921, †12-10-1928, Barneveld, na een val op zijn hoofd, zes weken na de geboorte van zijn zusje Adrie.
 4. Rijk Lagemaat, °19-8-1925 Barneveld, †28-1-2008 Zaltbommel
  () 12-5-1955 Mietje Noom, °21-2-1931 Vleuten
 5. Adriana Lagemaat, °19-8-1928 Barneveld
  () 21-3-1957 Cornelis Oostwouder, °23-1-1930 Zwanenburg, †29-4-2010 Hoofddorp 4 kinderen: Willem Jacobus (Wilco), Maria Christina (Mariska), Theodoor Cornelis (Edo) en Cornelis Jan (Kees Jan) Oostwouder
 6. Arend Lagemaat, °19-4-1930 Barneveld, †15-7-1988 Lethbridge, Canada
  () mei 1957 Tinie de Bree, °18-5-1932 Broek op Langendijk
  Arend is in april 1953 naar Canada geλmigreerd
 7. Hilda Reina Lagemaat, °8-1-1936 Barneveld
  () 1964 Jacob Verhoeven, °12-11-1923 Den Haag, †18-6-1997 Voorburg
  4 kinderen: Wilhelmina Aletta (Ellis), Regina Anthonia (Tanja), Jaques Marc en Bart Jan Verhoeven

De eerste Arend
 

Rouwkaart van de eerste Arend
 
 
Teunis Lagemaat (36 jr.) trouwde op 5 -11-1917 met Rengertje van Amerongen (22 jr.) uit Barneveld. Hij kwam daarmee op de boerderij “Groot Kootwijk” van zijn schoonvader Rijk van Amerongen even buiten Barneveld.
Op 31-10- 1938 werd "Groot Kootwijk" verkocht en is de familie verhuisd naar Rijswijk in de Betuwe, waar Teunis en Rengertje naast vee ook een fruitkwekerij hadden. Ze kwamen te wonen op het mooie “Dijkzicht".  
 
Geen vergroting
Groot Kootwijk Anno 2005

Teunis en Rengertje verloofd
Geen vergroting
Dijkzicht in de Betuwe
 
 

Gebinus en Jet

Rie en Jo

Adrie en Kees

Hilda en Jacques
 
 
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
 
Rijk Lagemaat, °19-8-1925 Barneveld, †28-1-2008 Zaltbommel, 82 jaar, zn.v. Teunis Lagemaat en Rengertje van Amerongen
() 12-5-1955 Mietje Noom, °21-2-1931 Vleuten
Kinderen:
 1. Teunis (Tonny) Lagemaat, °29-4-1956 Maurik
  () 20-10-1978 Gerry van Wijk, °13-5-1960 Geldermalsen
  Kinderen:
  1. Rijk Lagemaat, °6-2-1982 Zaltbommel
  2. Twan Lagemaat, °25-10-1984 Zaltbommel
 2. Lientje Johanna (Jolien) Lagemaat, °20-1-1958 Maurik
  () 10-11-1978 Cornelis (Cees) van Es, °9-10-1954 Amerongen
  2 kinderen: Loes en Lotte van Es
 3. Jeannette Antonia Huiberta (Tet) Lagemaat, L21-7-1959 Maurik
  Partner: Remco Bliekendaal, °27-3-1973 Utrecht
  1 dochter: Fenna Bliekendaal
 4. Johannes (Hans) Lagemaat, °18-3-1961 Maurik
  Partner: 22-102002 Hanneke de Goede, °29-5-1956 Rotterdam
  Kinderen (uit huwelijk met Elisabeth de Boer):
  1. Martijn Lagemaat, °17-11-1989 Den Bosch
  2. Jasper Lagemaat, °20-1-1991 Wijk bij Duurstede
 5. Arend Lagemaat, °17-5-1962 Maurik
  () 28-4-2000 Pieternella Catharina (Elle) Duyster, °25-1-1968 Aalst
  Kinderen:
  1. Wilhelmina Mieke (demi) Lagemaat, °27-1-2001 Den Bosch
  2. Jesse Rijk Jan (Jesse) Lagemaat
  3. Dion Yoran Lagemaat, °13-8-2004
 6. Christina Wilhelmina (Christa) Lagemaat, °14-3-1967 Deil
  () 27-5-1994 Robbert Jan Willem (Rob) Vermeulen, °20-81961 Vreeland
  2 kinderen: Jimmy Robin en Joey Max Vermeulen

Rijke en Mieke 50 jaar getrouwd
 
 
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 
 
 
Arend Lagemaat, °19-4-1930 Barneveld, †15-7-1988 Lethbridge, Canada, zn.v.
Teunis Lagemaat en Rengertje van Amerongen
() mei 1957 Tinie de Bree, °18-5-1932 Broek op Langendijk
Arend is in april 1953 naar Canada geλmigreerd  
 
Kinderen:
 1. Irene Lagemaat, °18-3-1958 Edmonton Canada, †1978
 2. Sylvia Lagemaat, °19-7-1961 Edmonton, Canada
 3. Anthony Lagemaat, °10-12-1964
 4. Ron Lagemaat, °oktober 1966 Lethbridge, Canada  
   
   
   

Gezin Arend en Tinie in Canada
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken  
Terug naar Lagemaatstamboom
 
 
 

Gezin van Teunis en Rengertje in 1947
Staand v.l.n.r.: Arend, Gebinus Janssen met kleine Jeannette, Jet, Rie met kleine Rob, Jo v.Deutekom, Rijk
Zittend: Hilda, Oma Rengertje, Opa Teunis met Renie (van Jet en Gebinus) en Adrie

De zes kinderen Lagemaat zomer 1988 ter gelegenheid van het bezoek van Arend en Tinie uit Canada
v.l.n.r. Rijk, Hilda, Rie, Jet, Adrie en Arend
 
 
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken                                 Nee, op dit plaatje kun je niet klikken