Terug naar Nijmeijerstamboom
* Algemene startpagina *
 
 
Geschiedenis   Familie  Nijmeijer

 
 

Drenthe anno 2000
De bakermat van de familie Nijmeijer vinden we in Zuidlaren en Gieten.
En verder in Schipborg (bij Zuidlaren), Anloo en vooral de omgeving van Rolde.
Niet zozeer in het dorp Rolde, maar in de streek er omheen zoals Loon, Deurze, Anreep.
Ook Ballo en Amen worden genoemd.
Rolde omvatte vroeger een uitgebreid grondgebied en gold min of meer als hoofdstad.
Pas na 1800 werd Assen belangrijk.

Drenthe omstreeks 1600
 
De oudst bekende voorvader is Hindrick Sissinge.
Gerekend naar zijn trouwdatum kan hij even na 1600 geboren zijn. Dat is dus midden in de Tachtig-jarige oorlog. Het toen heel dunbevolkte Drentse land met hier en daar een esdorpje werd in die jaren geteisterd door zowel Spaanse als Staatse troepen die naar hartelust roofden en plunderden. Pas na 1630 werd het beter.
Een roerige tijd dus.  
 
Hindrick Sissinge          ()          Berentijn Derks
1-1-1637
Peize

Zoon: Egbert
27-10-1633
Zuidlaren
 
 
Hindrick Sissinge, woonplaats Zuidlaren
() 1637 te Peize Berentijn Derks, woonplaats Peize
N.B. huwelijksdatum is niet compleet
Zoon :
 • Egbert, gedoopt 27 oktober 1633 te Zuidlaren
Hindrick Sissinge had deze zoon dus al voordat hij met Berentijn trouwde. Misschien duidt de aantekening in het doopboek daarop. Het doopboek vermeldt geen moeders  
Het huwelijk en de doop werden voltrokken door Ds. Arnoldus Bφttichius, predikant te Zuidlaren van 1632 tot 1649. Van hem is ook het handschrift in het Doop- en Trouwboek.  
 
Ned.Herv.Kerk van Zuidlaren, waar Hendrick zijn zoon liet dopen

Trouwboek Zuidlaren 1637:
Hindrick Sissinge van Suitlaren ende Berentijn Derks van Peize, gecopuleert te Peize

 

Doopboek Zuidlaren 1633:
Hindrick Sissinge k. Egbert
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
Egbert Hindricks          ()          Jantijn Geerts
               27-10-1633                        27-11-1678                                             
               Zuidlaren                             Gieten                                             
Zoon: Lammert
16-4-1681
Veenhof
 
 
 

Trouwboek Gieten 1678:
Den 17 november Egbert Hindricks met Jantijn Geerts gecopuleert

 

Doopboek Gieten 1681:
Den 16 April Egbert Hindricks in den veenhof sijn sone geboren gedoopt den 17
ende is genaamt Lammert
Egbert Hindricks, gedoopt 27-10-1633 te Zuidlaren, zn.v.Hindrick Sissinge en Berentijn Derks
() 27-11-1678 Jantijn Geerts
Zoon:
 • Lammert, geboren te Den Veenhof op 16-4-1681
 
 
 
 
Egbert is laat getrouwd (45 jaar) en heeft in de Veenhof bij Gieten gewoond. Het esgehucht Veenhof was vroeger echt een ‘eilandje’ in het veen waar zich in de 17de eeuw de eerste boeren vestigden.. Het ligt langs de Hunze ten oosten van Gieten. Het haardstedenregister van Gieten vermeldt voor de Veenhof slechts 4 ΰ 5 woningen.

Ned.Herv.Kerk Gieten
 

Veenhof ten oosten van Gieten
Het Haardstedenregister was een register van mensen die “haardstedegeld” moesten betalen. Een belasting die in Drenthe voor het eerst in 1672 (Rampjaar !) geheven werd voor ieder die een haardstede (stookplaats) had. Later voor wie met paarden de es op ging. Nog later voor elke hoofdbewoner, afhankelijk van de welstand (4, 2, 1 of 0 gulden), Of bij erge nood het dubbele !
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 
 
Lammert Egberts           ()          Luichien Hindriks
16-4-1681 Gieten                          ?                                                        
Zoon: Hindrick
1-1-1705
Zuidlaren
 
 
Lammert Egberts,°16-4-1681 in den Veenhof, zn.v.Egbert Hindricks en Jantijn Geerts
() Luichien Hindriks
Zoon:
 • Hindrick, gedoopt 1705 in Zuidlaren. Preciese datum ontbreekt.
Van een huwelijk van Lammert en Luichien is geen aantekening in een trouwboek gevonden. Misschien waren zij nog doopleden. Zij zijn waarschijnlijk in Schipborg bij Zuidlaren gaan wonen.

Doopboek Zuidlaren 1705:
Lammert Egberts en Luichien Hindriks haer kint Hindrick
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 
Hindrick Lammerts          ()          Aaltje Janssens
°1705 Schipbork                                           22-6-1749          °1725 Schipbork                
|  
Aaltje Hindriks N.
°10-12-1751
– Jan Hindriks Nijmeijer          ()          Jantien Sweis
°4-8-1754, †2-4-1805 Rolde                                         °18-8-1751, †27-5-1805
– Jeigien Hindriks N.
°5-9-1756 †19-10-1814
– Lammert Hindriks N.
°16-9-1759
– Egbert Hindriks N.
°28-8-1762
 
 
.

De Magnuskerk in Anloo
Hier trouwden in 1749 Hendrik en Aaltien
Hindrick Lammerts, zn.v. Lammert Egberts en Luichien Hindriks, trouwde net als zijn vader, ook laat. (44 jaar). Hij huwde op 22-6-1749 in de kerk van Anloo met de 20 jaar jongere Aaltje Janssens. Aaltje was eerst "dienstmaagd" van Hindrick
Zij kwamen beiden van Schipborg
Ze zijn kennelijk in Loon gaan wonen, want daar worden hun kinderen geboren, die bij hun overlijden in 1805 de achternaam Nijmeijer dragen.

N.B.Misschien is die naam ontstaan doordat vader Hindrick vanuit Schipborg in de kleine dorpsgemeenschap van Loon is gaan wonen en zo de "nieuwe meijer" oftewel "Nijmeijer" genoemd werd.


Trouwboek van Anloo 1749
"aang.d.18 Maij en gecop(uleert) 22 Juni
Hindrik Lammerts en Aaltje Janssens,
beide van Schipbork
Kinderen:
 1. Aaltje Hindriks Nijmeijer, °10-10-1751, gedoopt in Gieten zondag 5 maart 1752
  () 1-2-1784 Rolde Wolter Lucas Anting
 2. Jan Hindriks Nijmeijer, °4-8-1754 Rolde
 3. Jeigien Hindriks Nijmeijer, °5-9-1756 Rolde
  () 10-5-1789 Lammert Wijchers, °1753, † 19-101814 Assen
 4. Lammert Hindriks Nijmeijer, °16-9-1759 Eleveld
 5. Egbert Hindriks Nijmeijer, °28-8-1762 Rolde
 
(Terug naar Introductie)

Over Loon

Loon was een agrarische gemeenschap, waar boeren eeuwenlang de arme grond hadden bewerkt. Loon ligt op zand, een straatarme grondsoort die de boeren in de loop der eeuwen tot een hechte samenwerking had bewogen. Hun gemeenschap van belangen kwam vooral tot uiting in de 'es', een in cultuur gebrachte lap grond waarvan percelen weliswaar boereneigendom waren, naar die gemeenschappelijk werd bewerkt en waarvan de oogst gezamenlijk werd binnengehaald. Een dergelijk land-communisme versterkte de samenhang van de bevolking

Hetzelfde gold voor het belangrijkste dier in Loon: het schaap. Kudden konden een omvang hebben van meer dan vijfhonderd dieren. Wanneer de kudde zich naar het Balloλrveld bewoog, zag de reiziger een zee van golvende, wollen ruggen die een kolom opwierp van stof en besmuikt geblaat.
Slechts ιιn man, de 'scheper', bewaakte en verzorgde de kudde, bijgestaan door zijn hond.
Het schaap werd niet gehouden voor wol of melk. De grootste verdienste van de Loonse schapen was dat ze uitwerpselen produceerden. Hun mest werd vermengd met heideplaggen om de zandgrond tenminste enige voedzaamheid bij te brengen.
Eigenlijk was de schaapskudde een es op poten: iedere boer dieren, maar het totaal aan mest werd gebruikt voor het gemeenschappelijk nut
Ook de hond was voor de inwoners van Loon een belangrijk dier. Hij was voor hen meer dan een vriend. Hoe kon het ook anders: de hond bewaakte de boerderij en erf, trok de melkkar, assisteerde de schaapherder.

Ze waren dan ook niet blij toen in 1911 de Trekhondenwet aangenomen werd en in de jaren daarna de Antitrekhondenbond fanatiek de strijd tegen het gebruik van trekhonden aanbond. Door het misbruik dat velen van de trekhond makten, raakten zij zo hun “vriend” kwijt

 
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 
Jan Hendriks Nijmeijer         ()        Jantien Sweis
°4-8-1754, †2-4-1805 Rolde                                         °18-8-1751, †27-5-1805
|  
Hendrik Jans N.
1775-1828
– Sweits Jans N.†
°1-12-1776
– Klaas Jans N.
°28-11-1779
– Roelof Jans Nijmeijer               ()          Marrechien Arends Reinders
°11-1-1784 Anloo, †28-3-1862 Deurze       10-4-1809        °15-10-1787 Rolde, †15-4-1842 Anderen
– Sweits Jans N.
1788-1853
– Albert Jans N.
1792-1853
– Jantien Jans N.
°20-5-1798
 
 

Jan Hendriks Nijmeijer, zn.v.Hindrick Lammerts en Aaltje Janssens, werd geboren op 4 augustus 1754 in Rolde (Loon).
Hij trouwde op 15-5-1774 in de mooie kerk van Rolde met de drie jaar oudere Jantien Sweis/Sweits, °18-8-1754, d.v. Zweis Roelof en Eelke Pieters, die in “Pelo” (ten noorden van Assen) woonden.
Jan en Jantien zijn in 1805 een maand na elkaar overleden, 2 april en 27 mei, resp. 50 en 53 jaar oud. Jantien, hun jongste kind was toen nog maar 7 jaar.

De oude kerk van Rolde, waar Jan en Jantien in 1774 trouwden
Ze kregen zeven kinderen:
 1. Hendrik Jans Nijmeijer, °11-3-1775 Rolde, †19-5-1827 Rolde-Amen, 52 jaar oud, landbouwer
 2. Sweits Jans Nijmeijer,°1-12-1776 Loon-Rolde, jong overleden, voor 1788
 3. Klaas Jans Nijmeijer, °28-11-1779 Loon-Rolde
 4. Roelof Jans Nijmeijer, °11-1-1784 Loon-Rolde, †28-3-1862 Rolde-Deurze, 78 jr. oud
  () 10-4-1809 Rolde Marrechien Arends Reinders, 21 jaar, °15-10-1787 Rolde, †15-4-1842 Anloo-Anderen, 54 jaar, dr. v. Arend Reinders en Marrechien Remmelts Daling
 5. Sweits Jans Nijmeijer, °20-3-1788 Amen-Rolde,†24-3-1853 Norg, 65 jr. oud, timmerman (volgens militair paspoort was Sweits 5 voet en 5 duim groot, had een rond gezicht, blauwe ogen, een grote mond en bruin haar !)
  () 8-5-1819 Norg Grietje Wiering, °26-7-1789, †17-7-1876 Norg, d.v. Engbert Gerrits Wiering, kleermaker, en Grietje Hendriks
 6. Albert Jans Nijmeijer, °25-2-1792 Amen-Rolde, †17-4-1853 Beilen-Hooghalen, 61 jaar oud.
  () 2-5-1820 Rolde Margien Zuichijs, °27-7-1799 Rolde, †24-6-1854 Hooghalen-Beilen, d.v. Jan Suigies en Grietje Arends
 7. Jantien Jans Nijmeijer, °20-5-1798 Amen-Rolde

Uit het Doopboek van de kerk van Rolde anno 1754
Hoewel er in Rolde vele Jannen werden geboren in de eerste helft van 1700 was er maar ιιn wiens vader Hendrik heette:
"4 Aug. kind v Hindrik Lammers ende Aeltje Jansen genoemt Jan"
en pal daaronder, hoe is het mogelijk, Jans toekomstige vrouw,
"18 Aug. kind v Sweis Roelfs ende Elke Peters v Peele, genoemt Jantijen"
 
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 
Roelof Nijmeijer           ()        Marrechien Arends Reinders
°11-1-1784 Anloo, †28-3-1862 Deurze       10-4-1809        °15-10-1787 Rolde, †15-4-1842 Anderen
|                                                                                  
Jan Roelofs Nijmeijer         ()          Gebbechien Berend Koops
°3-2-1810 Anloo, †19-7-1889 Assen        6-5-1837        °23-7-1809 Loon, †21-10-1894 Anderen
  – Marregien N.
°29-2-1812 Anderen
  – Jantien N.
°9-12-1814
  – Arendina N.
°1-10-1817 Anloo
  – Lammechien N.
°12-9-1820
  – Arend N.
°2-11-1824 Anloo
  – Klaassien N.
°6-3-1827
 
 
Geen vergroting hiervan Roelof en Marrechien trouwden in Anloo.
Daar groeiden ook hun kinderen op.
 
 
 
 
Roelof Nijmeijer, °11-1-1784 Anloo, †28-3-1862, 78 jaar oud, zn.v. Jan Hendriks Nijmeijer en Jantien Sweis
() 10-4-1809 Rolde Marrechien Arends Reinders, 21 jaar, °15-10-1787 Rolde, †15-4-1842 Anloo-Anderen, 54 jaar, dr.v. Arend Reinders en Marchien Remmelts Daling
Ze kregen 7 kinderen:
 1. Jan Roelofs Nijmeijer, landbouwer, °3-2-1810 Anloo, gedoopt (NH) 11-2-1810, †19-7-1889 Assen, 79 jaar
  () 6-5-1837 Anloo Gebbegien Berend Koops, °23-7-1809 Assen-Loon, NH,, †21-10-1894 Assen-Anreep, 85 jaar, dr.v.Berend Hendrik Koops, landbouwer, en Willemtien Hendriks Wolters.
 2. Marregien Nijmeijer, °28-2-1812 Anloo-Anderen, †13-3-1859 Vries (NH)
  () 11-5-1858 Rolde Hendrik Koops, broer van Gebbechien Berend Koops

  N.B. Een kleinzoon van Jan Roelof en Gebbegien, Jan Smeenk Nijmeijer, trouwt later (5-5-1911) met Margien Koops, een kleindochter van Marrechien en Hendrik.

 3. Jantien Nijmeijer, °9-12-1814 Anloo, †17-1-1872 Anloo
  () 13-5-1848 Geert Greving, °6-11-1796 Vries, †2-8-1880, zn.v.Egbert Hindriks Greving enRoelfien Geerts
 4. Arendina Nijmeijer, °1-10-1817 Anloo, †16-6-1885 Annen
  () 1e huw.: 8-5-1847 Klaas Adolfs, °22-3-1809, †6-1-1853, Annen, zn.v. Hindrk Lucas Adolfs en Jantje Klasens
  () 2e huw.: 13-5-1854 Lucas Hendrik Adolfs (broer van Klaas), °1-6-1816, †2-9-1869
 5. Lammechien Nijmeijer, °12-9-1820 Anloo, †16-11-1872 () 11-5-1845 Pieter Kat, °24-4-1811 Edam, †10-4-1881, mandenmakerzn.v. Pieter Pietersz. Kat en Jannetje Janse Slot
 6. Arend Nijmeijer, °2-11-1824 Anloo, †23-6-1849
 7. Klaassien Nijmijer, °6-3-1827 Anloo, †17-3-1866 Vredeveld Assen
  () 18-4-1852 Assen Jan de Weerd, °11-8-1811 VRedeveld Assen, †3-11-1888 Assen
 
 
Over Anloo

Anloo is een dorpje en op de rand van de Hondsrug. Op 1 januari 2004 had het dorp 368 inwoners.

Anloo is een zeer goed bewaard gebleven brinkdorp met veel monumentale Saksische boerderijen. Bezienswaardig is de Nederlands Hervormde Magnuskerk, een romaanse kerk die grotendeels is opgetrokken uit tufsteen. De kerk dateert uit de 11e eeuw en is daarmee de oudste kerk van Drenthe.

 
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 
Jan Roelofs Nijmeijer         ()          Gebbechien Berend Koops
°3-2-1810 Anloo, †19-7-1989 Assen             6-5-1837             °23-7-1809 Loon, †21-10-1894 Anderen
|  
Roelof N.
1839-1917 ongehuwd
– Berend Nijmeijer         ()          Roelfien Lunshof
°20-2-1841, †4-1-1904 Assen             5-5-1869             °19-10-1839 Anreep, †21-10-1879
– NN
†1-10-1843
– Markus Nijmeijer         ()        Roelfien Smeenge
°21-10-1844, †26-5-1928 Anreep         1-5-1872           °6-7-1853 Anreep, †21-7-1931
– Willemtien N.
1848-1880
– Arend N.
1849-1905 ongehuwd
 
 
Loon vroeger  
 
 
Jan Roelofs Nijmeijer, landbouwer, °3-2-1810 Anloo, gedoopt (NH) 11-2-1810, †19-7-1889 Assen, 79 jaar, zn.v. Roelof Nijmeijer en Marrechien Arends Reinders
() 6-5-1837 Anloo Gebbegien Berend Koops, °23-7-1809 Assen-Loon, NH,, †21-10-1894 Assen-Anreep, 85 jaar, dr.v.Berend Hendrik Koops, landbouwer, en Willemtien Hendriks.
Jan en Gebbechien zijn in Loon gaan wonen
Vijf kinderen:
 1. Roelof Nijmijer, °27-1-1839 Assen-Loon, †18-2-1917, 78 jaar oud, ongehuwd
 2. Berend Nijmeijer, landbouwer, °20-2-1841 Assen, †4-1-1904 Assen
  () Roelfien Lunshof, °19-10-1839 Assen-Anreep, †21-10-1879, 40 jaar oud.
 3. NN, †1-10-1843 Loon
 4. Markus Nijmeijer, °21-10-1844 Assen-Loon (GK), †26-5-1928, Assen-Anreep, 83 jaar oud.
  ()1-5-1872 Assen Roelfien Smeenge, °6-7-1853 Anreep (GK),†21-6-1931, 77 jaar oud.
 5. Willemtien Nijmeijer, °3-1-1848 Loon, †17-1-1880 Anloo, 32 jaar oud
  () 23-4-1875 Egbert Greving, °25-3-1849 Anloo, †10-1-1917 Norg, spekslager/colporteur, zn.v. Geert Greving en Jantien Nijmeijer.(!)
  Na het korte huwelijk hertrouwt Egbert op 25-5-1882 met Roelfje Ubels, d.v. Lambert Ubels en Jantje Nijmeijer (!)
 6. Arend Nijmeijer, °20-12-1849 Loon, †1-4-1905, ongehuwd
Loon nu

Berend Nijmeijer kwam op een boerderij in Anreep. We noemen hem daarom de vader van De Anreper tak.
Markus Nijmeijer kwam op een boerderij en Deurze. We noemen ham daarom de vader van De Deurzer tak.  
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 

Intensieve familierelaties

Er zijn intensieve familierelaties ontstaan tussen de Nijmeijerfamilie en de Janssenfamilie.
Vier Nijmeijerdochters (de twee dochters van Berend Nijmeijer en twee dochters van Markus Nijmeijer) trouwden met vier Janssenzonen (twee tweelingbroers, een neef en een achterneef).  
 
 
 
Geen vergroting hiervan  
 
 
 
(Terug naar Introductie)  
 
 
 

De Anreper tak

Berend Nijmeijer         ()          Roelfien Lunshof
°20-2-1841, †4-1-1904 Assen        5-5-1869        °19-10-1839 Anreep, †21-10-1879
|
1. Gebbina Nijmeijer
     () Jan Janssen

2. Jantje Nijmeijer
     () Harm Jan Janssen

 
 
Berend Nijmeijer, landbouwer, 20 2-1841 Assen, †4-1-1904 Assen,zn.v.Jan Roelofs Nijmeijer en Gebbechien Berend Koops
() 5-5-1869 Assen Roelfien Lunshof, °19-10-1839 Assen-Anreep, †21-10-1879 Assen-Anreep, dr.v. Henderikus Lunshof en Jantien Paas.
Roelfien overleed al op 40-jarige leeftijd. Zij liet twee meisjes achter van 9 en bijna twee jaar.
Twee dochters:
 1. Gebbiena Nijmeijer, °24-7-1870 Rolde (GK), †8-6-1914 Ter Aard, 43 jaar oud.
  () 27-4-1894 Smilde Jan Janssen, landbouwer, °19-6-1863 Ter Aard (GK), †6-4-1914 Ter Aard, 50 jaar oud, zn v. Markus Janssen en Meintje Vos
  N.B. Gebbina en Jan stierven 2 maanden na elkaar (aan longontsteking) en lieten 5 jonge kinderen achter.Haar zus Jantje vernoemde hen beiden bij haar volgende kind: Gebinus Jantinus Janssen.
 2. Jantje Nijmeijer, °4-12-1877 Assen-Anreep 9( GK), †27-3-1920 Assen- Anreep, begraven te Rolde, 42 jaar oud.
  () 9-5-1900 Assen Harm Jan Janssen, landbouwer, °17-8-1872 Ter Aard, †17-9-1953 Assen-Anreep, zn.v. Jannes Janssen en Lutgertien Brouwer

  Jantje Nijmeijer stierf in 1920 aan t.b. Zij liet een groot gezin van 10 kinderen achter, waarvan de oudste 19 jaar en de jongste 2 jaar was,
  De oudste kinderen hebben de jongste grootgebracht. Er is van Jantje geen foto bewaard gebleven doordat in 1914 de boerderij tot de grond toe is afgebrand. Van die brand is nog een krantenverslag bewaard gebleven. Van Jantje rest alleen nog de handtekening onder haar trouwakte !

  Zie verder bij de Geschiedenis van de familie Janssen


De rechterboerderij (Anreep 12) was van Berend Nijmeijer. Hier kwam in 1900 na haar huwelijk zijn dochter Jantje met Harm Jan Janssen te wonen. De boerderij brandde in 1914 volledig af en werd daarna herbouwd.
 
 
Geen vergroting hiervan
Handtekeningen onder de huwelijksakte van Berend Nijmeijer en Roelfien Lunshof.
B. Nijmeijer (de bruidegom)
R. Lunshof (de bruid)
M. Nijmeijer (Markus Nijmeijer, broer van de bruidegom)
L. Lunshof (Lambertus Lunshof, broer van de bruid)
J. Nijmeijer (Jan Roelofs Nijmeijer, vader de bruidegom) met daarachter G.Koops (Gebbegien Koops,moeder van de bruidegom)
H. Lunshof (Hendrikus Lunshof, vader van de bruid) met daarachter J. Paas (Jantien Paas, moeder van de bruid)
R.Somer (Roelof Somer, klerk ter Secretarie)
M. Engen (Mozes Engen, gemeentebode)
Onleesbaar (ambtenaar van den Burgerlijken Stand)
Geen vergroting hiervan
Handtekeningen onder de huwelijksakte van Harm Jan Janssen en Jantje Nijmeijer
H.J.Janssen (de bruidegom)
J. Nijmeijer (de bruid)
J. Janssen (Jannes Janssen, vader van de bruidegom)
R Nijmeijer (Roelof Nijmeijer, oudste ongehuwde broer van de vader van de bruid)>

N.B. Hij nam waarschijnlijk de lege plaats in van Roelfien Lunshof, de moeder van Jantje, die al overleed toen Jantje nog amper twee jaar was.
L. Brouwer (Lutgertien Brouwer, moeder van de bruidegom)
J.Kuiper (“schoonbroeder” van de bruidegom)
H. Janssen (Harm Janssen, tweelingbroer van de bruidegom)
B. Nijmeijer (vader van de bruid)
H. Oosting (ambtenaar van den Burgerlijken Stand)
 
 

Over Anreep

Anreep aan de zuid-oostzijde van de huidige gemeente Assen behoort tot de oudste buurschappen van Drenthe. De naam Anreep wordt voor het eerst voor in een document uit het jaar 1141. Waarschijnlijk stond er echter al in de tiende eeuw minstens ιιn boerderij. Maar ook in de prehistorie en rond het jaar 500 werd het gebied bewoond of door jagers bezocht. Enige tumuli en celtic fields, resten van een nederzetting en vondsten als een vuistbijl, beenderen, een wrijfsteen om graan te verpulveren en aardewerk bewijzen dit.
>

NAAMSVERKLARING

Het gebied van Anreep valt op door de aanwezigheid van verscheidene stroompjes en beekdalen. Een deel daarvan vormde een natuurlijke grens met het grondgebied van de naburige buurschappen. Zo is er aan de oost en zuidoostzijde het Deurzerdiep en de daarin uitvloeiende Ruimsloot. Verder is er het Anreperdiep, dat aan de west- en noordwestzijde de begrenzing vormde, het dal van de Diepstroeten en een klein dal aan de rand van de huidige bebouwing van Assen-oost
Het is dus niet verwonderlijk dat zowel Anreep als het later in haar gebied gestichte Schieven en Amelte namen dragen die tot water te herleiden zijn. Anreep (ook wel Anrijp of Anriep) moet komen van Aan de Reep, waarbij Reep smalle strook land, aan een stroom of bos grenzend, zou betekenen. Schieven kan komen van Scheven, een oud woord voor brug op houten steunen over beek of moeras, maar zou ook afgeleid kunnen zijn van Schei-ven, Scheide-veen, in de betekenis van grens en groenland. Amelte, dat oudtijds Amelde heette, is van Ame-lede, waarin het Germaanse woord ama staat voor beek of rivier en lede voor waterleiding, sloot.
 
 

Het jaar 1914

Het jaar 1914 was zowel voor de familie Nijmeijer als voor Europa een rampjaar. Op 6 april 1914 stierf Jan Janssen, de man van Gebbina, aan longontsteking. In de nacht van 5 op 6 juni brandde de boerderij van Harm Jan en Jantje af. Twee dagen later op 8 juni stierf ook Gebbina aan de gevolgen van longontsteking en liet 5 jonge kinderen als wezen achter, die over de familie verdeeld werden. Eind juni brak de Eerste Wereldoorlog uit.

17 maart 1920 stierf Jantje Nijmeijer aan t.b. Terwijl zij zelf al als 2-jarig kindje haar moeder had verloren, liet zij nu een groot gezin achter, waarvan de jongste ook nog maar 2 jaar was. Haar oudste kinderen hebben de jongste grootgebracht.

 
 
 
 
Bij de nakomelingen van Berend Nijmeijer sterft de naam Nijmeijer uit.
Maar dat is niet het geval bij zijn broer Markus.
 
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 

De Deurzer tak

 
 
Markus Nijmeijer     ()     Roelfien Smeenge
°21-10-1844, †26-5-1928 Anreep    1-5-1872        °6-7-1853 Anreep, †21-7-1931
|
1.Jan Nijmeijer, †17 jaar
2. Roelfien Nijmeijer
     () Jan Janssens
3. Jan Lambertus Nijmeijer, †2 jaar
4. Lammina Nijmeijer
     () Hendrik Timmerman
5. Gebbina Nijmeijer
     () Harm Janssen
6. Jan Smeenk Nijmeijer
     () Margien Koops
7. Willemtien Nijmeijer. †8 mnd
8. Willemtien Nijmeijer
9. Jantje Nijmeijer
     () Harm Hoving
10. Roelof Nijmeijer
     () Annigje Hessels
11. Arend Nijmeijer
     () Hilligje Hessels
 
 
Markus Nijmeijer, °21-10-1844 Assen-Loon, (GK), †26-5-1928 Assen-Anreep, 83 jaar oud, zm.v.Jan Roelofs Nijmeijer en Gebbechien Berend Koops
() 1-5-1972 Assen Roelfien Smeenge, °6-7-1853 Anreep (GK), †21-6-1931, 77 jaar oud, d.v. Jan Klaassens Smeenge, landbouwer, en Roelfien Paas
Kinderen:
 1. Jan Nijmeijer, °13-1-1873 Assen-Gaswijk, †19-6-1890 Deurze, 17 jaar oud
 2. Roelfien Nijmeijer, °18-1-1874 Rolde, †14-6-1951 Assen,
  () 25-11-1896 Jan Janssens, °26-11-1865 Loon, †29-11-1960 Vries, landbouwer, zn.v. Harm Janssen(s) en Jantje Weersing
 3. Jan Lambertus Nijmeijer, °14-3-1876 Anreep, †6-5-1878 Anreep, 2 jaar oud
 4. Lammina Nijmeijer, °20-9-1878 Assen, †20-7-1957 Hooghalen
  () 26-4-1905 Hendrik Timmerman, °8-9-1872 Hooghalen, †20-2-1933 Hooghalen, zn.v. Pieter Timmerman en Geesje ten Berge
 5. Gebbina Nijmeijer, °2-1-1881, Deurze, †21-2-1964 Vries, 83 jaar oud
  () 25-5-1904 Harm Janssen, °17-8-1872 Vries, †14-12-1928 Vries, 56 jaar oud, zn.v. Jannes Janssen en Lutgertien Brouwer
  Meer hierover bij de Zie ook de geschiedenis van de familie Janssen.
 6. Jan Smeenk Nijmeijer, °30-9-1883 Rolde-Deurze, †7-5-1920 Assen, 36 jaar oud, landbouwer
  () 10-5-1911 Margien Koops, °15-6-1886 Ballo, †3-5-1944 Assen, d.v. Berend Koops en Trijntje Broekema
  Kinderen:
  1. Roelfien (Roelie) Nijmeijer, °2-3-1912 Assen, †3-2-1999 Kampen, bijna 87 jaar oud.
   () 1-1-1938 Assen Jan Kikkert, leraar, °24-5-1910, †12-8-1991 Kampen
   Kinderen:
   1. Hendrik Kikkert, °30-7-1938
   2. Marchien Kikkert, °10-8-1940
   3. Jan Smeenk Kikkert, °23-1-1943
   4. Lammechien Kikkert, °17-10-1944
   5. Roelie Jannie Kikkert, °20-9-1946
   6. Johannes Jan Kikkert, °27-8-1948
  2. Berend Nijmeijer, °17-5-1913, ondernemer,
   () ^^ Geertje Jonkers, °20-5-1916 Diever (Wittelte), †10-4-2000 Hoogeveen, 83 jaar oud
  3. Trijntje (Tinie) Nijmeijer, °12-12-1915 Anreep Assen, †28-6-1989 Ens, 73 jaar oud
   () 16-4-1941 Assen Geert Otten, landbouwer, °±1919, †29-1-1991 Lelystad
  4. Marcus Nijmeijer, °16-9-1916 Assen (Anreep), †13-6-2001 Assen, 84 jaar oud
   () 29-4-1943 Vries Klaassina Kuiper, °18-5-1922 Vries (Tynaarlo), d.v.Popko Kuiper en IJktje Koops
   Kinderen:
   1. Jan Smeenk Nijmeijer, °Assen (Anreep)
    () en gescheiden van Tinie Huberts
   2. Popko Nijmeijer, °Assen (Anreep, politieambtenaar
    () 1. Haren Roelie Abbring, °Haren
    2. Chaam Truus ……
   3. Margien (Marry) Nijmeijer, °Assen
    () Assen Jakobus (Koos) Haveman, bouwvakker, °Delfzijl (Woldendorp)
   4. IJke Nijmeijer, °7-101948 Assen, †23-1-1965, 17 jaar oud
   5. Berend Jan (Bejo) Nijmeijer, °Assen, chauffeur
    () 1.Assen, en gescheiden van Antje Dries
    2. Assen Thea de Koning, °Utrecht
   6. Ina Marka Nijmeijer, °Assen
    () Assen Jan Lubberts, °Vries, chauffeur      
    Terug naar Introductie
   7. Meindert Wietse Nijmeijer, °Assen(Anreep)
    () Berlijn Marianne Thies, °Gronau
   8. Hendrik Roelof Nijmeijer, °Assen (Anreep), administrateur
    <> Assen Ulf Carlson, °Nol-Alafors, Zweden
   9. Roelie Tinie Nijmeijer, °Assen
    Samenwonend Roelf Eggens, °Assen
  5. Jan Nijmeijer, °10-7-1919 Assen, †25-3-1990, 70 jaar, militair
   () 29-11-1951 Assen Lenie Kuiper, d.v.Hendrik Kuiper, landbouwer, en Geertruid Florentina van den Meiden
   • Toen Jan Smeenk Nijmeijer in mei 1920 op 36-jarige leeftijd overleed, liet hij 5 kinderen achter in de leeftijd 10 maanden tot 8 jaar.

 7. Willemtien Nijmeijer, °23-5-1886 Deurze, †7-3-1887, 9 maanden oud
 8. Willemtien Nijmeijer, °17-7-1888 Deurze. †26-4-1955. Ongehuwd
 9. Jantje Nijmeijer, °14-9-1891 Rolde (Deurze), †26-5-1984
  () 8-5-1918 Assen Harm Hoving, °22-7-1889 Emmen (Noordbarge), †4-1-1963 Assen, zn.v. Geert Hoving en Harmina Frieling
 10. Roelof Nijmeijer, °20-8-1893 Rolde (Deurze), †2-9-1970 Assen, 77 jaar oud, veehouder
  () 5-8-1918 Annigje Hessels, °13-1-1894 Diever (Oldendiever), †25-11-1977 Assen, 83 jaar oud, d.v. Jan Tijmen Hessels en Jantje Veenhuis
  Kinderen:
  1. Markus Nijmeijer, °5-3-1919 Anreep
  2. Jan Tijmen Nijmeijer, °14-4-1921 Anreep, †4-10-2000 Westerbork
  3. Roelof Nijmeijer, °21-6-1923 Assen, †24-7-1986, 63 jaar oud
   () 4-5-1951 Grietje Joffers,23-6-1924, †27-10-2007 Assen, d.v. Albert Joffers en Albertje Hoogeveen
   Kinderen:
   1. Roelof Nijmeijer, °14-3-1952
    () 15-10-1981 Jacqulien Francisca Russchen
   2. Albert Nijmeijer, °16-8-1954
   3. Annie Nijmeijer, °15-11-1955
    () Jaap Hut
   4. Bertha Nijmeijer, °9-11-1957
    () Jouke Speelman
   5. Marcus Nijmeijer, °12-4-1959
    () Mirjam van Erp
  4. Jantje Nijmeijer, °14-3-1926 Anreep
 11. Arend Nijmeijer, °26-7-1895 Rolde (Deurze), †28-9-1984 Assen, 89 jaar oud
  () 1-1-1920 Diever Hilligje Hessels, °25-7-1901 Diever (Oldendiever), †29-3-1978 Assen, 76 jaar oud, d.v. Jan Tijmes Hessels en Jantje Veenhuis
  Kinderen:
  1. Markus Nijmeijer, °28-1-1926 Hoogeveen, †20-7-1966 (omgekomen op de Waddenzee)
   () Henderika Geziena Westerhof, °6-5-1927 Zweelo, d.v. Hendrik Westerhof en Aaltje Horsting
   Kinderen:
   1. Arend Nijmeijer, °20-1-1950 Hoogeveen
    () 1e huwelijk: Hannie van Dijk
    Kinderen
    1. Mark Nijmeijer, °21-9-1981 Hoogeveen
    () 2e huwelijk: Gerda Veltman, °6-11-1960
   2. Hendrik Nijmeijer, °11-1-1952 Valthermond
    () 27-1-1978 Jannie Joling, °26-8-1956
    Kinderen:
    1. Marianne Nijmeijer, °21-9-1979 Hoogeveen
    2. Petra Nijmeijer, °17-12-1982 Hoogeveen
   3. Hilligje Aaltje Nijmeijer, °8-9-1954 Assen
    () 14-1-1977 Harrie-Jan Wanders, °16-1-1955 Klazienaveen
    2 dochters: Liza Wanders, °13-11-1977 (en () 5-9-2008 Jan Jacob Hoekstra) en Judith Wanders, °1-1-1980 Assen
   4. Aaltje Hilligje Nijmeijer, °19-7-1956 Assen
    () 1-6-1979 Jan Kats, °24-6-1955
    Drie kinderen: Rieneke Kats, °3-5-1981, Jorne Kats, °19-12-1987, en Tiemen Kats, °2-7-1991, allen te Nieuwegein
   5. Hendrikje Wattelina (Hennie) Nijmeijer, °13-6-1959 Hoogeveen
    () 21-5-1982 Wijbrand Jacob Polman, °16-6-1955 Hoogkerk
    Drie kinderen: Emma Henderika Polman, °16-7-1989, Meindert Rense Polman, °24-11-1991, en Wijbrand Jacob Markus Polman, °23-8-1994, allen te Scheemda
  2. Jan Tijmen Nijmeijer, °26-3-1927 Anreep, landbouwer
   () 1-5-1951 Assen Klazina Roelfina Bos, °5-9-1928 Beilen
   Tiems en Klazien zijn naar Canada vertrokken
  3. Roelof Nijmeijer, °16-12-1928 Assen, †26-5-1937, 8 jaar oud
  4. Jantje Nijmeijer, °6-1-1933
   () Henk Kiers, 10-12-1932 Aalden
   7 kinderen
  5. Roelie Nijmeijer, °8-10-1934
   () Nico Blok, °29-11-1932
   8 kinderen

Boerderij Anreep 2 (nu 22) in ±1923 met Marcus Nijmeijer, zn.v. Jan Smeenk, met zijn oudere zus Roelie)

Jan Janssens en Roelfien Nijmeijer ±1907

Lammina Nijmeijer
(1878-1957)

Jan Smeenk Nijmeijer (compositietekening)
(1883-1920)

Margien Koops
(1886-1944)
 
 
Deurze
 
 
 
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 
 

Nakomelingen van Lammert Hindriks Nijmeijer

Lammert Hindriks Nijmeijer, °16-9-1759 Eleveld, †Nijlande voor 1811,zn. van
Hindriks Lammerts Aaltje Jansen
() 8-5-1777 Rolde Idigien Reinders, °1749, †23-10-1813 Nijlande
Kinderen:
 1. Hendrik Lammerts Nijmeijer, ged. Rolde 1-8-1779 (helft tweeling)
 2. Grietje Lammerts Niemeijer, ged. Rolde 1-8-1779 (tweeling), †19-2-1831 Ballo
  relatie met Geert Hendriks.
 3. Reinder Lammerts Nijmeijer, °17-10-1782 Rolde, †15-1-1851 Grollo, arbeider
  () 6-5-1817 Rolde Hillegie Dilling
  Kinderen:
  1. Albertje Niemeijer, °1818 Rolde, †10-6-1889 Smalbroek Beilen
   () 18-7-1840 Theodorus Lapt, °27-2-1803 Boven Carspel, †14-1-1880 Beilen, horlogemaker
  2. Luichien (Luigje) Niemeijer
   () 18-4-1852 Assen Jan de Weerd, °11-8-1911 Vredeveld Assen, †3-11-1888 Assen
 4. Albertje Nijmeijer, ged. Loon Rolde 1-4-1787, †voor 1811
 5. Albert Nijmeijer, ged. Amen Rolde 27-9-1789, †voor 1811
 
 
 
(Terug naar Nijmeijerstamboom)  
 
 
 

Nakomelingen van Hendrik Jans Nijmeijer

Hendrik Jans Nijmeijer, ged. 11-3-1775 Loon Rolde, †19-5-1827 Amen Rolde, landbouwer, zn. van
Jan Hindriks Nijmeijer en Jantien Sweis
() 1e huwelijk: ±1805 Margje Weering, °31-3-1777 Rolde, †19-2-1822 Amen Rolde, d.v. Hendrik Weersing en Aaltje Roelofs Helprig
Kinderen:
 1. Jan Hendriks Nijmeijer, °6-11-1806 Rolde, †30-4-1855 Rolde, landbouwer
  () 11-12-1827 Rolde Lammigje Singer, ° ±1795
  Kinderen:
  1. Hendrik Nijmeijer, °2-11-1827 Aduard, †27-11-1827
  2. Hendrik Nijmeijer, °3-5-1830 Rolde, †29-3-1886 Eext Anloo, dienstknecht
  3. Albert Nijmeijer, °8-3-1833 Rolde
 2. Hendrik Nijmeijer, °27-6-1809 Rolde, †2-5-1830, bijna 21 jaar oud
 3. Aaltje Nijmeijer, °18-1-1812 Amen Rolde, †15-3-1830, 18 jaar oud
  () 10-1-1829 Rolde Thijs Braam
 4. Albert Nijmeijer, °10-4-1814, †16-8-1833 Kampen, soldaat
 5. Jans Nijmeijer, °18-9-1817 Rolde
 6. Jantien Nijmeijer, °25-5-1820 Rolde, †16-11-1866
  () 14-1-1842 Carel Reinhardus
() 2e huwelijk: 10-5-1823 Annigje Smid, °6-12-1787 Rolde, †29-1-1826 Amen Rolde, d.v. Jan Lourens Smid en Grietje Harders Kinderen:
 1. Grietje Nijmeijer, °5-1-1824, †11-9-1844 Drouwen Borger
 2. Jan Niemeijer, °27-1-1826 geb. Rolde op vrijdag 27 jan 1826, ovl. Amen Rolde op maandag 30 jan 1826
   
   
   
  (Terug naar Nijmeijerstamboom)  
   
   
   

  Nakomelingen van Sweits Jans Nijmeijer

  Sweits Jans Nijmeijer, °20-3-1788 Amen Rolde, †24-3-1853 Westervelde Norg, veehouder, zn. van
  Jan Hindriks Nijmeijer en Jantien Sweis
  () 8-5-1819 Norg Grietje Wiering, °26-7-1789 Norg, †17-7-1876 Norg, d.v. Engbert Gerrits Wiering, kleermaker, en Grietje Hendriks
  Sweits was timmerman en heeft een vervanger gestuurd voor het vervullen van zijn dienstplicht. Volgens zijn militair paspoort was hij 5 voet en 5 duim lang, had hij een rond aangezicht, blauwe ogen, een grote mond en bruin haar.
  Kinderen:
  1. Jantje Nijmeijer, °23-2-1820, †5-6-1885
   () Norg 3-5-1845 Lambert Ubels, °26-3-1818 Norg, †25-4-1897 Norg, klerk
  2. Grietje Nijmeijer, °4-1-1824 Norg, †21-12-1868 Westervelde Norg
  3. Janna Nijmeijer, °19-3-1827, †31-3-1876 Norg
  4. Engbert Nijmeijer, °12-8-1831 Norg, †23-8-1834 Westervelde Norg
   
   
   
  (Terug naar Nijmeijerstamboom)  
   
   
   
   
   
   

  Nakomelingen van Albert Jans Nijmeijer

  Albert Jans Nijmeijer, °25-2-1792, †17-4-1853 Hooghalen Beilen, veehouder, zn. van
  Jan Hindriks Nijmeijer en Jantien (Z)Sweis
  () 2-5-1820 Rolde Margien Zuichies, °27-7-1799 Rolde, †24-6-1854 Hooghalen Beilen, dr. van Jan Luigies en Grietje Arends
  Kinderen:
  1. Jan Nijmeijer, °16-3-1821, †23-5-1849, 28 jaar oud
   () 1-5-1847 Willempje Jacobs Pol, °28-12-1819 Beilen, †10-9-1859, 40 jaar oud Kinderen:
   1. Albert, °17-2-1848 Beilen, †27-4-1867 Beilen, 19 jaar oud, boerenknecht
  2. Grietje Nijmeijer, °8-3-1823 Rolde, †24-4-1892 Hijken Beilen, 69 jaar oud
   () 12-5-1849 Beilen Hilbert Jacobs Scheper, °21-5-1814, †4-3-1882 Beilen, 67 jaar oud
  3. Jantje Nijmeijer, °15-4-1827 Rolde, †8-1-1893 Altinge Beilen, 65 jaar oud
   () 23-4-1862 Beilen Jan Kuik, °13-6-1824 Assen
  4. Margje Nijmeijer, °7-3-1830 Rolde, †8-1-1903 Laaghalen Beilen, 72 jaar oud
   ()18-4-1862 Beilen Lambert Nijmeijer, °26-6-1829
  5. Jan Nijmeijer, °28-12-1832 Rolde, †30-12-1855 Hooghalen Beilen, 23 jaar oud
  6. Hendrik Nijmeijer, °15-3-1837 Rolde, †30-12-1855 Hooghalen Beilen, 18 jaar oud

   N.B.Jan en Hendrik zijn beiden op jonge leeftijd op dezefde dag (30 december) overleden. Een ongeluk ?

  7. Lammigje Nijmeijer, °17-4-1839 Rolde, †25-6-1859 Hooghalen Beilen, 20 jaar oud
   
   
   
  (Terug naar Nijmeijerstamboom)  
   
   
   
   
   

  Nakomelingen van Arend Nijmeijer

  Arend Nijmeijer, °2-11-1824 Anloo, †23-6-1849, landbouwer, zn.v.
  Roelof Jans Nijmeijer en Marrechien Arends Reinders
  () 8-5-1847 Jakobje Stel, °4-5-1824, †16-1-1909, d.v. Jan Stel en Hendrikje Luichies
  Kinderen:
  • Roelof Nijmeijer, °11-2-1849 Anderen-Anloo, †25-6-1930 Rolde
   () 18-8-1883 Annigje Hommes, °2-8-1845, †29-9-1917 Rolde
   Kinderen:
   • Arend, °22-4-1884 Rolde, †16-6-1884
   
   
   
   
   
   

  Veeteelt bij Amen  
   
   
   
   
   
  (Terug naar Nijmeijerstamboom)