[ Terug naar stamboom ]
* Algemene startpagina *
 
(Klik op foto voor vergroting)  
G e s c h i e d e n i s     F a m i l i e    V e g t e r
 
De gegevens van de oudste generaties (met doopboekgegevens) zijn erg verrijkt door speurwerk van Jan Jonker. Zie ook de introductie op de titelpagina.
 

De oudst bekende voorouders

Tonijs Jacobs is de oudst bekende voorouder. Hij zal ±1650 in Stedum geboren zijn.
Tonijs Jacobs is drie keer getrouwd geweest. Op 29-9-1674 trouwde hij met Anje Garmts, die 6 jaar later overleed bij de geboorte van een tweeling.
Hij trouwde daarna op 13 november 1681 in Stitswerd met Anje Geerts.
Nadat Anje Geerts ook is overleden, trouwt hij in april 1702 in Huizinge met Anje Drews.
Tonijs Jacobs, de jongste zoon uit het derde huwelijk, heeft, naar de gewoonte van die dagen, dezelfde naam als zijn vader gekregen, omdat hij na de dood van zijn vader werd geboren.
Daardoor komt in de oudste stamreeks twee maal achter elkaar dezefde naam voor, wat aanvankelijk voor de nodige verwarring zorgde.
Met Jan Jonker nemen we aan dat de Jacob Tonijs, de vader van Martjen Jacobs, dezelfde is als de Jacob Tonijs, de derde zoon uit het tweede huwelijk van vader Tonijs Jacobs en Anje Geerts. Maar omdat in de huwelijksboeken van destijds niet de ouders van het bruidspaar werden vermeld, is dit wel zeer aannemelijk, maar niet bewezen.
Als dit klopt is deze Jacob Tonijs dus ook een stamvader van de Vegters, maar dan in de vrouwelijke linie.  
 

N.B. Als jongen van ± 22 jaar heeft Tonijs in 1672 het beleg van Groningen door Bommen-Berend van nabij meebeleefd.
Daar zorgden de doorgestoken dijken wel voor.
Zie Rampjaar 1672.
 
De naam Tonijs werd op z'n Grunnigers waarschijnlijk uitgesproken als Tunnies. Het is hetzelfde als Tonnis, Teunis zoals blijkt uit de diverse doopboeken. De naam Teunis is dus al een heel oude familienaam
 
Tonijs Jacobs, °± 1650 Stedum
() 1e huwelijk: 3-10-1674 Stedum Anje Garmts, †±4-7-1680 bij de geboorte van de tweeling Bouwe en Anje
Kinderen:
 1. Garmt Tonijs, ged. 1-8-1675
 2. Marretje Tonijs, ged. 26-11-1676
 3. Bouwe Tonijs, ged.4-7-1680
 4. Anje Tonijs, ged. 4-7-1680
Uit: Doopboek Stedum
Idem (1 augustus 1675) Tonnis Jacob kint genaemt Garmt
1676 Den 26 novemb Tonnis Jacobs kint gedoopt, Marretje
Den 4 julij 1680 gedoopt de twee kinderen van Tonnis Jacobs in de Weer, waarvan de moeder in 't craem gestorven is, met naemen Bouwe en Anje
 
() 2e huwelijk: 3-10-1674 Stedum Anje Geerts,
Kinderen:
 1. Jacob Tonijs, ged. 24-9-1682 Stedum, †
 2. Jacob Tonijs, ged. 25-12-1683 Stedum†
 3. Jacob Tonijs, ged.4-1-1685 Stedum
  () 14-5-1710 Onderdendam Anje Peters
  Oudste dochter:
  • Martjen Jacobs, ged. 2-8-1711
  (N.B. Martjen trouwde later met Tonijs Jacobs,.de 27 jaar jongere halfbroer van haar vader.)  
 4. Jan Tonijs, ged. 4-7-1680 Westeremden
 5. Geert Tonijs, ged. 23-3-1690 Westeremden
 6. Hindrick Tonijs, ged.2-3-1693 Westeremden
 7. Anje Tonijs, ged. 29-8-1697 Westeremden
 
 
 
 
 
() 3e huwelijk: 3-10-1674 Huizinge Anje Drews,
Kinderen:
 1. Abeltje Tonis, ged. 29-4-1703 Westeremden
 2. Jacob Tonnis, ged. 8-3-1708 Westeremden
 3. Tonnis Jacobs, ged.10-7-1712 Westeremden
  () 3-9-1738 Martjen Jacobs, °2-8-1711 Westerwijtwerd, d.v. Jacob Tonijs en Anje Peters
  (N.B. Tonnis Jacobs is naar zijn inmiddels overleden vander genoemd.)
Uit: Doopboek Stedum
1682 Den 24bris (september) gedoopt Tonnis Jacobs kint in de Weer genaamt Jacob
Den 25 Decmb.1683. Op midwintersmaandag gedoopt Tonnis Jacobs Soone in de Weer, en is genoemt Jacob
den 7 jan(uari) 1685 Tonnis Jacobs in 't Weer sijn kint gedoopt Jacob
Uit: Doopboek Westeremden
1688 Den 9 martij is gedoopt Jan de Soone van Tonnis Jacobs en Anje Echtelieden
1690 Den 23 martij is gedoopt Geert de Soone van Tonnis Jacobs en Anje Echtelieden
1693 Den 2 julij is gedoopt Hindrick de Soone van Tonnis Jacobs en Anje Echtelieden
1697 Den 29 august is gedoopt Anje de dochter van Tonnis Jacobs en Anje Echtelieden
1703 Den 29 april is gedoopt Abeltje de dochter van Tonnis Jacobs en Anje Drews. Echtelieden
1708 Den 18 Martij is gedoopt Jacob de Soone van Tonnis Jacobs en Anje Echtelieden
1712 Den 10 Julij is gedoopt Tonnis Jacobs Soone van Anje Drews weduwe van Tonnis Jacobs, sijnde nae Vaders doodt gebooren
 
 

[ Terug naar stamboom ]  
 
 
 
 
 
 
Jacob Tonijs, ged.4-1-1685 Stedum, zn.v. TonijsJacobs en Anje Geerts
() 1e huwelijk: 14-5-1710 Onderdendam Anje Peters
Kinderen:
 1. Martjen Jacobs, ged. 2-8-1711
 2. Diewerke Jacobs, ged. 5-10-1712 Westerwijtwerd
 3. Anje Jacobs, ged. 19-11-1713 Westerwijtwerd
 4. Trijnje Jacobs, ged. 4-8-1715 Westerwijtwerd
() 2e huwelijk: 6-11-1718 Westerwijtwerd Aaltie Elties
Kind:
 1. Eltie Jacobs, ged. 24-12-1719
Uit: Doopboek Westerwijtwerd
1711 Den 2 augusti het dogtertje van Jacob Tonnijs en sijn huisvr.Anje    Martie
1712 Den 9 8br (oktober) 't dogtertje van Jacob Tonnijs en sijn huisvrouw Anje genaamt Diewerke
1713 den 19 9br (november) 't Dogtertje van Jacob Tonnijs en Anje genaemt Anje
1715 den 4 augusti het soontje van Jacob Tonnijs en Anje genaamt Trijnje
1719 Den 24 december van Jacob Tonnijs en Aaltie genoemt Eltie
 
 

[ Terug naar stamboom ]  
 
 
 
 
 
 
Tonnis Jacobs, ged.10-7-1712 Westeremden, zn.v. Tonijs Jacobs en Anje Drews
() 3-9-1738 Martjen Jacobs, °2-8-1711 Westerwijtwerd, d.v. Jacob Tonijs en Anje Peters
Jacob moet de 27 jaar oudere halfbroer van Tonnis zijn.Tonnis trouwde dan dus met de oudste dochter van zijn halfbroer !
Kinderen:
 1. Jacob Tonnis, ged.15-2-1739 Lellens, †22-2-1795 Westerwijtwerd
  () Trijntje Wijbes Kruizinga, °6-4-1750 Stedum, zuster van Klaaske Wijbes Kruizinga, de moeder van Wijke Koenes Smit echtgenote van Jan Pieters Vegter      (Uit: Parenteel Wege Cruisinga)
 2. Pieter Tonijs, °8-1-1742 Stedum
 3. Anje Tonijs, °5-4-1744 Stedum
 4. IJdje Tonijs, °25-6-1747 Stedum
 5. IJda Tonijs, °19-8-1748 Stedum
 6. Drewes Tonijs, °21-4-1753 Stedum
 7. Aaltien Tonijs, ged. 23-5-1756 Stedum
Uit: Doopboek Stedum
1742 Den 8 jan.geboren een zoontjen van Tonnijs Jacobs en Martien Jacobs, 11 dito gedoopt en genaamt Pieter
1744 5 april geboren een dochtertien van Teunis Jacobs en Martien Jacobs. 6 gedoopt en genaamt Anje
1747 25 junij geboren een dochtertien van Tonnies Jacobs en Martien Jacobs. 2 julij gedoopt en genaamd IJdje
1748 19 aug.geboren een dochtertien van Tonnies Jacobs en Martien Jacobs, 25 dito gedoopt en genaamt IJda
21 april 1753 gegboren een zzontien van Tonnis Jacobs en Martien Jacobs, 23 dito gedoopt en genaamt Drewes
23 maij 1756 gedoopt een doghtertje van Tonnis Jacobs en Martjen Jacobs
 
 

[ Terug naar stamboom ]  
 
 
 
 
 
 
Pieter Tonijs
, °8-11-1742, zn.v. Tonijs Jacobs en Martjen Jacobs
() 9-6-1765 Grietje Jans
Kinderen:
 1. Tonijs, °8-6-1766
 2. Jan Pieters Vegter, °1-4-1770, †3-11-1826, 56 jaar oud.
 3. Martha, °15-10-1775
 4. Martjen, °23-9-1781
 
 

[ Terug naar stamboom ]  
 
 
 
Jan Pieters Vegter, °1-4-1770, †3-11-1826, dagloner, zn.v.
Pieter Tonijs en Grietje Jans
() 27-101798 Wijke Koenes Smit, ged. 25-6-1775 te Wirdum (Gr.), †12-8-1848 te Loppersum, d.v. Koene Ottes en Klaaske Wijbes Kruizinga
Kinderen:
 1. Pieter Jans Vegter, °18-8-1799 Loppersum, smid
  () 22-1-1825 Stijntje Hindriks Huizinga, °26-10-1800 Saaxumhuizen, gem. Baflo, d.v. Hindrik Pieters Huizinga en Geertruid Ulferts
  Kinderen:
  1. Jan Pieters Vegter, °1826 't Zandt, †19-6-1858 Oldenzijl, gem Uithuizermeden, smid
   () 18-8-1853 Meintje Huizenga, °1829 Eenrum, d.v. Tamme Pieter Huizenga, korenmolenaar, en Anje Jans Siertsema
   Kinderen:
   1. NN, levenloos geboren °21-7-1855 Oldenzijl, gem Uithuizermeden
 2. Koene Jans Vegter, °19-7-1802
  Koene Jans werd bakker. Hij leerde het vak bij zijn oom Jan Koenes Smit, die ook bakker was.
 3. Grietje Vegter, °1-1-1805
 4. Niklaas Vegter, °20-10-1808, kleermaker
  () 1e huwelijk: 24-12-1830 Sappemeer Willemtje Jans van der Meer, °1796 Sappemeer, †20-5-1866, naaister, d.v. Jan Jacobs van der Meer en Grietje Hindriks Schreuder
  Kinderen:
  1. Wijke Vegter, †12-3-1833 Sappemeer, 1 dag oud
  2. Grietje Vegter, °1834 Sappemeer, †25-9-1873
   () 12-2-1859 Derk Mulder, °1819/20, tuinman
  () 2e huwelijk: 19-5-1870 Appingedam Aaltje Jager, °1829 Bierum, d.v. Siemen Jans Jager en Liebe Silvesters
 5. Klaassien Vegter, °6-7-1811, †1822
  Na de geboorte van Klaassien moest vader Jan met Napoleon naar Rusland. Hij heeft de barre tocht gelukkig overleefd !
 6. Martha Vegter, °28-1-1814
  () 11-11-1837 Hindrik Alberts Heuker,°1814, kleermaker, zn.v.Wilke Heuker en Sophia de Vries
 7. Jakobus Jans Vegter,°10-3-1817, bakker
 8. Wijbe Jans Vegter, °23-3-1822, smid
  () 17-4-1851 Wilhelmina Coordes (Coerdes?) Janssen, °6-2-1814 Leer, d.v. Dirk Hilderks Janssen en Neeltje Coerds
  Kinderen:
  1. Kornelia Diderika Vegter, °1851/52 Warffum, †5-2-1855 Eenrum, 3 jaar
Overtocht over de Berezina
Zou Jan Pieters hier ook tussen lopen ?
N.B. Van de bakkersfamilie van Jakobus zijn de bekende "Vegter's rolletjes" afkomstig. Nee, op dit plaatje kun je niet klikken
 
De naam Vegter.
Bij Jan Pieters komen we voor het eerst de naam Vegter tegen.
Zie hierover bij "Over de herkomst van de naam Vegter"  
 
 

[ Terug naar stamboom ]  
 
 
 
 
Koene Jans Vegter, °19-7-1802 te Loppersum, bakker te Sappemeer, †23-8-1865, 63 jaar oud, zoon van Jan Pieters Vegter en Wijke Koenes Smit
() 1e huwelijk: Trientje Joukes Mulder, °29-4-1799 te Sappemeer, †9-9-1849, 49 jaar oud,
() 2e huwelijk: Tjitske D.Huisman, °1815, †6-5-1858, na ruim 1 jaar huwelijk
Meer van de familie van Trientje Joukes Mulder is te vinden bij "Meer Voorouders"
Kinderen uit het eerste huwelijk:
 1. Jouke Koenes Vegter, °24-4-1831 te Sappemeer, †1-10-1838, 7 jaar oud.
 2. Jan Koenes Vegter, °7-5-1832 te Sappemeer, schilder.†7-4-1911, 78 jaar oud.
 3. Allie Koenes Vegter, °31-12-1833 te Sappemeer, manufacturier. †13-3-1888.
Trientje Joukes Mulder kwam uit een welgestelde leerlooiersfamilie. Voor hun huiden was in het Winschoterdiep speciaal een klein gedeelte afgesloten.
Trientjes oom heette Jacob Aljes Mulder. Zijn naam staat onder hun trouwakte.
Door de families Smit en Mulder zijn de namen Koene en Alje (Allie) in de Vegtersfamilie gekomen.

Koene Jans was 27 jaar toen hij trouwde, zijn bruid was 31. Koene werd bakker in Sappemeer. Zijn bakkerij stond aan de zuidzijde van het vroegere Winschoterdiep, tegenover de villa Wildervank.
Koene Jans was erg betrokken bij de Afscheiding te Sappemeer
Zie daarvoor bij "De Afscheiding van 1834".
Sappemeer,
Zuiderstraat met 'hoogholtje'
 
 


[ Terug naar stamboom ]  
 
Jan Koenes Vegter Tjitske de Jong

Jan Koenes Vegter, °7-5-1832 te Sappemeer, †7-4-1911, schilder, zoon van Koene Jans Vegter en Trientje Joukes Mulder          graf
() 15-5-1862 Tjitske de Jong, °11-10-1839 te Groningen, †5-11-1916 te Sappemeer, naaister, dr.v.Theunis Hoekes de Jong, °18-6-1796 te Ureterp, †22-1-1865 te Hoogezand, zaagmuldersknecht, en Boukje Uilkes Zijlstra, °26-11-1797 Sybrandahuis Rinsumageest, †12-11-1891 te Hoogezand (bijna 94 jaar oud !)
Theunis had een broer Hoeke de Jong (Hoeke werd Uko of Uco),ook zaagmolenaarsknecht, †25-3-1901, 67 jaar.
Meer familie van Tjitske de Jong is te vinden bij "Meer voorouders".

       N.B. Via de familie de Jong is dus behalve de naam Theunis ook die van Uko en Tjitske in de familie gekomen !
Kinderen:
 1. Trijntje Vegter, °18-8-1863, †23-11-1938 Wagenborgen, gem. Termunten           graf
  Zij is laat getrouwd , 10-1-1907, te Zuidbroek, 43 jaar, met haar neef Jan Blaak, 50 jaar,schipper, zn. v. Jan Blaak en Uilktjen de Jong (zus van Tjitske de Jong)
  Zij voeren op een tjalkschip, b.v. Lemmer - Amsterdam. Later betrokken zij een huisje in Sappemeer. Ze hadden geen kinderen.
  Tante Trijntje was een type. Zij verzamelde veel huishoudelijke goederen. De kleine woning stond vol theekopjes, koffiepotten, eierrekjes, enz. enz.
  Er is meer verwantschap tussen de Blaak- en de Vegterfamilie.Zie Meer voorouders.
 2. Teunes Vegter, °21-8-1866.
 3. Bouktje Vegter, °30-3-1869
  Zij overleed al na drie jaar op 7-7-1872
 4. Alida Vegter, °14-7-1871.
  Zij trouwde 8-5-1901 met Derk Kloosterhof, 27 jaar, uit Uitwierde, gem. Delfzijl, zn.v. Klaas Kloosterhof en Antje Rumpff. Hij was bakker in Hoogezand.
  "s Zaterdags fietste hij met een grote mand voor op de fiets naar Koene in Sappemeer met brood voor diens grote gezin.
  Kinderen:
  • Jan Kloosterhof, ook bakker geworden (Groningen)
  • Antje Kloosterhof, ongetrouwd gebleven.
 5. Koene Vegter, °19-12-1873
 6. Uko Vegter, °18-7-1876, †25-2-1950, 73 jaar, Groningen. Uko werd dus genoemd naar een oom van zijn moeder. Hij trouwde op 5-6-1901 met Grietje Bakker, 27 jaar, d.v. Stoffer Bakker en Trijntje Bronkema. Hij werd ook huisschilder en woonde later op de "ouderlijke stee". Zijn vader en moeder woonden bij hen in.
  Uko en Grietje kregen 6 kinderen:
  - Tjitske Vegter, °26-3-1902 Sappemeer, verpleegster
  - Catharina Elisabeth (Catrien), onderwijzeres
  - Dini Vegter, trouwde met Kees Lettinga
  - Jansje Vegter, trouwde met Bé Jonker
  - Christoffer Jan Vegter, °1909, †4-3-1910 Sappemeer, oud 9 mnd.
  - Jan Vegter, °±1914, †11-2-1922 Sappemeer, oud 7 jaar

Het derde huis vanaf de kerk is de woning waar Jan Koenes Vegter met zijn gezin woonde. Er voor ligt het Winschoterdiep.
De kleinkinderen herinneren zich nog hoe ze 's zondags na kerktijd over het 'hoogholtje' hier naar toe gingen.
Later woonde zoon Uko er.
Nu is het Winschoterdiep gedempt. De Roomse Kerk heeft alle huizen rechts van de kerk in bezit gekregen, ze gesloopt en er o.a. de St. Jozefstichting gebouwd, een tehuis waar jonge moeders met hun baby's de nodige verzorging kunnen krijgen.

 
Jan Koenes Vegter heeft bij de dood van zijn vader in 1865 de familiebijbel geërfd.
Hij heeft op het kennelijk nog lege titelblad de geschiedenis van zijn familie geschreven.
Zie Familiebijbel
 
 
Portret van het gezin van Jan Koenes Vegter en Tjitske de Jong Anno 1904/1905

- Links op de foto Koene Vegter en Hinderika Blaak met hun eerste twee kinderen Tjitske (met pop) en Jan Koene (op schoot)
- Achter Koene staat de oudste dochter Trijntje Vegter, nog ongehuwd.
- Midden achteraan staan Uko Vegter en zijn vrouw Grietje Bakker, die hun tweede kindje, Catrien, vasthoudt. Hun oudste, Tjitske, zit bij oma Tjitske op schoot.
- Rechts van Uko staat Teunes Vegter met zijn vrouw Fenna Buiten. Ze heeft haar tweede kind, de kleine Fenna, op schoot. De oudste dochter Tjitske van 7 jaar zit op opa's knie.
- Geheel rechts staat Derk Kloosterhof met zijn vrouw Alida Vegter. Zij heeft haar zoontje Jan op schoot.

 
 

[ Terug naar stamboom ]
 
 
 
 
Teunes en Fennechien Vegter Trouwacte TeunesVegter en Fennechien Buiten

Teunes Vegter, °21-8-1866 te Sappemeer, †12-1-1937 te Winschoten,     (graf)
Oudste zoon van Jan Koenes Vegter en Tjitske de Jong. Evenals zijn vader en zijn jongere broer Koene werd hij huisschilder.
() 25-4-1895 Fennechien Buiten, °23-9-1866 te Ommelanderwijk bij Veendam, †29-3-1950 te Naaldwijk.    (graf)

Teunes moest eigenlijk zijn Theunis (naar zijn opa de Jong). Maar bij de aangifte voor de Burgerlijke Stand zei burgemeester Teunis Venema: "Ik heb geen "h",, hij hoeft ook geen "h", en Jan Koene heeft hier genoegen mee genomen !
Zij kregen twee dochters:
- Tjitske, °4-1-1897 te Sappemeer, †6-6-1972 te Nunspeet
Zij trouwde met Pieter Braunius, °19-5-1893 te Wommels, †28-10-1964 te Haarlem.
- Fenna Trijntje, °19-9-1903 te Winschoten.
Zij trouwde op 20-4-1927 met Jan Buitenweg, °17-1-1900 te Oude Pekela, †22-6-1952 te Naaldwijk

Zie verder bij de Buitenweg-familie

Teunes Vegter werd huisschilder in Sappemeer, maar toen zijn broer Koene zich daar ook als schilder wilde vestigen, besloten Teunes en Fenna naar Winschoten te gaan: Hoogklei 8.

Teunes Vegter was erg bedachtzaam en voorzichtig. Zijn vrouw Fenna was flink en verstandig en hakte vaak de knopen door.
Teunes zat vol verhalen en moppen, b.v. over de Joden, waarvan er zo veel in Winschoten woonden. Maar bovenal was hij een gelovig man, die samen met zijn vrouw in vertrouwen op de Here leefde.

Zij hadden een gewaardeerde plaats in de familie. Dat blijkt o.a. uit het levensverhaal van Jan Koene (Zie bij Koene Vegter)
Hij schrijft over hen:

Het was een bijzonder aardig stel mensen. Oom Teunes erg zorgzaam, tante Fenna erg verstandig en bijzonder gezellig.
We hebben er in Winschoten veel aan gehad. Hij stierf binnen enkele dagen aan longontsteking, ik werd 's nachts geroepen en zat aan zijn sterfbed. Hij stierf 's morgens op 12 januari 1937.

Hij heeft nog juist op 7 januari de trouwplechtigheid van Prinses Juliana en Prins Bernhard voor de Radio gehoord
Vrijdag 8 januari vatte Teunes bij zijn schilderswerkzaamheden een ernstige kou, die al snel veranderde in een fatale longontsteking. De kinderen zeiden later: "Pa is op de ladder gestorven".
Al snel na de dood van haar man is Fenna bij het gezin van Tjits en Piet gaan wonen. (Ze was al enkele jaren hartpatient). Met hen heeft zij op 3-10-1941 een bombardement op Rotterdam meegemaakt, (Een mislukte poging van de Engelsen om Duitse doelen te raken) waarbij ze op wonderlijke wijze gespaard bleef. Toen een bom pal voor hun huis aan het Virulyplein ontplofte, stond zij juist op de drempel van de kamer naar de gang. Terwijl het huisraad voor en achter haar langs suisde, bleef zij ongedeerd.
De laatste drie jaar van haar leven bracht ze in Maasdijk door, in het gezin van haar dochter Fennie, die haar tot haar dood op 29 maart 1950 verzorgde.  
 


[ Terug naar stamboom ]
 
 
 
 
Koene Vegter, °19-12-1873 te Sappemeer, schilder, †25-8-1918, zoon van
Jan Koenes Vegter en Tjitske de Jong      (graf)
() 23-2-1899 Sappemeer, Hinderika Blaak, °24-6-1876 te Hoogezand,†9-5-1965      (graf)
dochter van Jan Andries Blaak, °10-3-1837 te Sappemeer, †13-4-1904 te Hoogezand (Kalkwijk), turfverkoper en binnenschipper, en Elsje Plukker, °19-8-1834 te Kleinemeer, †10-10-1923 te Hoogezand
Er is meer verwantschap tussen de Blaak- en de Vegterfamilie. Zie Meer voorouders
Kinderen:
 1. Tjitske Vegter, () Koos Tromp
  Zij kregen tien kinderen.
  Tjits en Koos zijn in 1952 naar Australië gegaan. Tjits is daar 100 jaar geworden, maar sprak nooit Engels.
 2. Elsie Vegter, °4-11-1901, †25-1-1903
 3. Jan Koene Vegter, °30-9-1903, †4-11-1993, () Johanna Andriana Lugtigheid, †9-5-1996
 4. Andries Jan Vegter, °1-3-1905, †1-3-1985, () Dini Trenning, °11-9-1907, †19-12-1986
 5. Theunis Uko Vegter, °3-12-1906, †11-12-1969, () Trijn Luth, °16-4-1912, †26-1-1995
 6. Elsie Vegter, ° 2-10-1909,†18-12-1989 () Jan Jonker, °6-9-1912, †28-1-2000
  Zij kregen twee kinderen: Jan en Ria Jonker.
 7. Uko Vegter, °18-8-1911, () Hillie Dijkema
 8. Abram Vegter, °13-11-1914, () Fie Vos
 9. Derk Vegter, °8-12-1916, †12-10-1985, () Joukje Meter

N.B. Koene Vegter was een van de eersten die in Sappemeer op de fiets reed !


Gezin van Tjits Vegter en Koos Tromp
in Australië

Elsie Vegter
    Tjits, ± 9 jaar, kreeg weer een zusje, de tweede Elsie
 
 

Koene Vegter

Hinderika Blaak

Gezin Koene Vegter, 1911

Roelf Mulder

Geertje Blaak

Zoon Jan Koene, °1903,schreef in 1979 zijn levensverhaal. Hierin schreef hij het volgende over zijn vader Koene Jans Vegter:


Zoon Jan Koene en zijn vrouw
"Mijn vader was een vrolijke, levenslustige man, niet met hart en ziel schilder, hoewel hij een bekwaam vakman was. En veel klanten had, vooral veel boeren, die aan het zogenaamde achterdiep woonden. Maar hij had liever een meer afwisselende baan gehad, bijv. reiziger, maar hij is altijd schilder gebleven. Het risico voor zijn snelgroeiend gezin zal wel te groot geweest zijn. Vaak ben ik een dag met hem mee geweest, want het was in die tijd mode om carton onder de plafonds te maken. Het carton werd nat gemaakt en naar de zolder gehesen tussen de balken. Dat was een heel karwij, want het mocht niet breken. Als het droog was, zat het strak en dan werden er met schablonen allerlei figuren op gemaakt en glazen sterretjes in allerlei kleuren opgeplakt.
In de zomer kwam mijn vader vaak thuis, zwaar beladen met appels, hij rolde over de grond en wij kinderen moesten de appels uit zijn zakken zien te halen, hij had ze in al zijn zakken verstopt. We merkten soms wel dat hij moe thuis kwam, er was veel werk, ieder wou graag dat hij kwam, en hij had vaak last van zijn maag".

Eind 1917 moest hij naar het ziekenhuis. Het bleek tenslotte kanker te zijn. Na een moeilijk ziekbed is hij op 25 augustus 1918, een zondag in de avond, vredig heengegaan.

Lieve Pa,
U moet morgen Moe en Theunis niet verwachten. Die komen vrijdag. Oom Roelf gaat morgen met schipper Hof aan de reis voor zaken. Dan komen ze ook in Groningen. Ik heb hun de kaart al gebracht en dan zullen ze als het immer kan morgen bij u komen. Ze komen dan denkelijk van 12 tot 1 want om 2 uur moesten ze op een verkoping wezen. Hier alles wel. De Hartelijke groeten van ons allen. Uw liefhebbende Theunis en Elsie en Uko en Bram

Kaart voor Vader Koen Vegter in het ziekenhuis

Woonhuis vanKoen Vegter en zijn gezin in Sappemeer

Andries Jan (15) en Theunis Uko Vegter (14) aan het werk als schilder om geld voor het vaderloze gezin te verdienen. Doorleren was er niet bij !
Na de dood van Koene is Hinderika 12 jaar weduwe geweest. In 1930 is ze hertrouwd met Roelf Mulder, haar zwager, de weduwnaar van haar zuster Geertje Blaak.
Roelf had 7 kinderen:
 1. Annie Mulder
 2. Els Mulder
 3. Roelfine Mulder
 4. Jan Andries Mulder
 5. Henderika Mulder
 6. Harm Mulder
 7. Andries Jan Mulder

Gezin van Roelf Mulder en Geertje Blaak

Opa en Oma Mulder met de zes Vegterzonen, v.l.n.r. Jan Koene, Theunis Uko, Bram, Andries, Derk en Uko.

Het werd dus een heel groot gezin.

Over dit huwelijk schreef zoon Jan koene in zijn levensverhaal:

Ze zijn nog bijna dertig jaar getrouwd geweest. Hun wederzijdse kinderen waren blij met dit huwelijk, ze hebben zich niet enkel meer als neven en nichten, maar als broers en zusters gevoeld.

"Opa Mulder" is overleden op 16 maart 1958, ruim 85 jaar oud, oma overleed op 9 mei 1965, bijna 89 jaar oud.


Opa en oma Mulder in 1955 tijdens hun 25-jarig huwelijksfeest en zoon Jan Koene Vegter

 
 


[ Terug naar stamboom ]
 
 
 
Jan Koene Vegter, °23-8-1903, †4-11-1993, zoon van Koene Vegter en Hinderika Blaak.
() Johanna Andriana Lugtigheid, °20-2-1906, †9-5-1996
Jan Koene was onderwijzer te Arnhem en Winschoten.
Kinderen:
 1. Henderika (Riet) Vegter, °2-6-1933
  () Jannes Klooster, °13-10-1929
  Vier kinderen: Dries, Koen, Anneke en Henk Klooster
 2. Johanna Andriana (Hannie) Vegter, °25-6-1935
  () Fhilip Adolf Mulder†
  Drie kinderen: Bart, Koen en Marianne Mulder
 3. Tjitske Vegter , °12-12-1936
  () Henk Fleurke†
  Twee kinderen: Marga en Anneke Fleurke
 4. Koene Vegter, °28-3-1938.
  () 29-10-1965 Jacobine Westerman, 6-8-1944.
  Kinderen:
  1. Wilhelmina Henderika (Mineke) Vegter, °18-3-1970
   () Meindert Pesman
   Kinderen: Valentijn Koene Cornelis Johannes Pesman en Brit Jacobine Irma Pesman, beide °5-11-2005
  2. Jan Koene Vegter, °25-12-1971
   Partner: Hester van Beek
   Kinderen:
   1. Jelle Koene Johannes Vegter, °19-7-2009
  3. Johannes Vegter, °12-12-1973
 5. Geertruida Ali (Truus) Vegter, °5-2-1940
  Derk (Dik) Smit, °13-`12-1935
  Drie kinderen: Pier, Hanna en Truus Smit
 6. Johannes (Johan) Vegter, °30-4-1944
  () 25-1-1967 Aafke Stavenga, °2-11-1942.
  Kinderen:
  1. Nicolaas Koene Roeland (Niels) Vegter, °9-5-1970
  2. Willem Johannes Anne (Willem) Vegter, °21-7-1973
 7. Jan Koene Vegter, °7-5-1946, †13-5-2003
  () 3-7-1970 Wilhelmina Christina Scheele,°18-5-1947
  Kinderen:
  1. Rinke Andriana Vegter, °31-7-1978
  2. Johanna Santina (Josien) Vegter, °12-6-1980

Jan Koene Vegter met zijn vrouw
 
 

[ Terug naar stamboom ]
 
 
 
Andries Jan Vegter,1-3-1905,†1-3-1985, zoon van Koene Vegter en Hinderika Blaak.
() 11-10-1932 Arendina Frederika Trenning, °11-9-1907.†19-12-1986
Kinderen:
 1. Koene Vegter, °19-8-1933, †25-8-2014
  () 1958 Bartje (Bep) Mulderij, °1-2-1935, †13-12-2012
  Kinderen:
  1. Gerda Willemina Vegter, °28-3-1959
   () Peter Nitrauw
   Vijf kinderen: Bettine, Elly, Bert, Gerdien en Maaike Nitrauw
  2. Arendina Frederika (Anja) Vegter, 23-5-1960
  3. Andries Jan (André) Vegter, 26-1-1963
   () Alie Folkersma, °2-4-1964
   Kinderen:
   1. Marieke Vegter, °5-11-1986
   2. Mark Koene Vegter, °4-3-1988
   3. Bart Vegter, °17-5-1991
  4. Willem Koene (Wilko) Vegter, °8-10-1965
   () 1e huweijk: Gonda Waijer
   Kind:
   1. Stan Vegter, °5-3-1995
   () 2e huwelijk: Gerjolein Koetje
   Kind:
   1. Sil Vegter
  5. Hensen Vegter †
 2. Elsina (Ina) Vegter, °13-5-1935
 3. Hensen (Henk) Vegter, °3-1-1937
  () 1962 Renske Klaziene (Rens) Elzinga, °2-5-1938
  Kinderen:
  1. Wiepke Jantina (Wilja) Vegter, °7-5-1963
   () Henderik (Henk) Dijkema, °1-5-1962
   Kinderen:
   Renée °2-12-1993, Joanne °29-6-1995 en Hensen °12-1-1998 Dijkema
  2. Andries Jan Vegter, °2-2-1967
   () Theresa Petronella (Trees) Moedt,°25-9-1964
   Kinderen:
   1. Hensen Vegter, °13-11-1991
   2. Richard Vegter, °3-6-1994
   3. Bo-Anne Vegter, °13-2-2000
  3. Elsina (Ellen)Vegter, °25-11-1970
   () Rutger Bijlsma, °14-10-1971
   Kinderen:
   Job °25-6-2000, Tijs °14-12-2001, Rosan °14-8-2004 en Noortje °10-5-2007 Bijlsma
  4. Albert Hensen (Albert) Vegter, °24-9-1977
   () Meta Marianne Niemeijer, °28-9-1978
 4. Henderika Vegter, °21-11-1940, †22-11-1995
  () Geeuwke Hoeksema, °18-3-1933
 5. Jantje (Jannie) Vegter, °30-10-1943
 6. Arendina Frederika (Adrie) Vegter, °14-6-1946
  () Henk Doedens

Andries Jan Vegter met zijn vrouw
 
 

[ Terug naar stamboom ]
 
 
 
Theunis Uko Vegter, °3-12-1906, †11-12-1969, zoon van Koene Vegter en Hinderika Blaak.
() 29-11-1934 Trijntje Annie Luth, °16-4-1912, †26-1-1995
Theunis Uko was schilder.
Kinderen:
 1. Jeltina (Tineke) Vegter, °3-10-1935
  () Foppe Wiersma, °18-7-1926, †6-1-2005
  Kinderen (uit eerste huwelijk):Siem, Ton, Nienke, Harm en Koene van der Veen.
 2. Henderika (Rie) Vegter, °9-12-1937
  () Pim Sies, °2-8-1939
  Kinderen: Willem Jan, Annette, Ton, Marco en Karine Sies
 3. Christina Martha (Chrisje) Vegter, °25-4-1941
  Roel Post, °16-6-1940
  Kinderen: Teun, Uko, Jan en Antine Post
 4. Koene Vegter, °4-11-1946, †17-7-2004 ongehuwd
 5. Tjitske Elsje (Thea) Vegter, °7-6-1949
  () Peter Kwant, °22-8-1948
  Kinderen: Martijn, Tineke, Elsbeth en Frederike Kwant

Theunis Uko Vegter en Trijntje Luth

Hier woonde Theunis Uko Vegter met zijn gezin

De nieuwe bewoner heeft het weer tot woonhuis verbouwd.
 
 

[ Terug naar stamboom ]
 
 
 
 
Uko Vegter, °18-8-1911, †28-9-1989, zoon van Koene Vegter en Hinderika Blaak.
() 5-2-1932 Hilje Dijkema, °2-11-1913, †20-9-2005
Kinderen:
 1. Koene Jan Vegter, °4-6-1937
  () 1962 Gepke Schuuring, °9-10-1936
  Kinderen:
  1. Uko Vegter, °24-4-1963
   () Carola Gouw,°19-12-1964
   Kinderen:
   1. Koen Hugo Vegter, °2-10-1997
   2. Nadine Hilde Saskia Vegter, °22-1-1999
   3. Luc Jan Vegter, °12-10-2002
  2. Joke Vegter, °31-8-1965
   () Rene Boekhoff
   Kinderen: Sanne, Anouk en Reinder Boekhoff
  3. Lisa Vegter, °1-7-1970
   () Mark Leck
   Kinderen: Thijs, Marie en Hidde Leck
 2. Pieter Vegter, °19-11-1938
  () 1e huwelijk: 1963 Hendrika Margje (Hetty) Barendsen, °18-4-1940
      2e huwelijk (tot 2006): Johanna Willemina (Anke) Dulfer
  Kindereen uit 1e huwelijk:
  1. Uko Vegter, °23-3-1964
   () Marijke Verhey
   Kinderen:
   1. Daan Henrik (Daan) Vegter, °30-6-1996
   2. Jelte Pieter, (Jelte) Vegter, °7-2-1998
   3. Noortje Ida Margje (Noortje) Vegter, °16-11-2000
  2. Cornelia Hilde (Lieke) Vegter, °13-9-1966
   () Jan van Beusekom, 19-8-1954
  3. Ingeborg (Inge) Vegter, °18-6-1969
   Partner(ex):Marco Boelhouwer, °25-1-1967
   Kinderen: Henrika Bertine (Isa) en Cornelia (Indra) Boelhouwer
 3. Henderika (Ria) Vegter, °7-6-1943
  () 1967 Jan Duinkerken, °13-6-1941
  Kinderen: Hajo en Mariska Duinkerken
 4. Jan Koene Vegter, °9-4-1945
  () 1968 Truus Stoter, °8-7-1944
  Kinderen:
  1. Machteld Vegter, °13-6-1969
  2. Marjelle Vegter, °20-5-1972
 5. Janneke Vegter, °20-12-1952
  () Carel de Zwaan
  Kindeen: Tom em Marije de Zwaan
 6. André Vegter, °24-9-1956
  () Elisabeth van Leeuwen

Uko Vegter en Hilje Dijkema

Gezin Uko en Carola Vegter KJzn. met Koen, Nadine en Luc
en van zijn zus Lisa Vegter en MarK Leck met Thijs, Marie en Hidde

Pieter Vegter
 
 

[ Terug naar stamboom ]
 
 
 
 
Abram (Bram) Vegter °13-11-1914 Sappemeer, †20-10-2010 Alphen a/d/ Rijn, zoon van Koene Vegter en Hinderika Blaak.
() 14-7-1955 te Hoogezand met Sophia Vos, °5-10-1925
Kinderen:
 1. Johanna (Joke) Vegter, °12-6-1957
  () Ton Wille
  Kinderen:
  Teun, Gijs en Maartje Wille
 2. Hinderika (Ria) Vegter, °28-11-1959
  () Peter Britsemmer °1-7-1962
  Kinderen:
  Hortense Billaud °11-6-1993

Trouwfoto Bram Vegter
en Sophia Vos
 
 

[ Terug naar stamboom ]
 
 
 
 
Derk Vegter, °8-12-1916 te Sappemeer, †12-10-1985 te Rotterdam, vertegenwoordiger, zoon van Koene Vegter en Hinderika Blaak.
() 1-7-1943 te Marum met Joukje Meter, °5-2-1917, †8-1-2010 te Rotterdam, d.v. Wobbe Meter, °7-9-1884 te Grootegast, †27-11-1970 te Marum, grossier in groenten & fruit, en Baukje Storteboom, °1-7-1892 te Kornhorn, †21-4-1971 te Marum
Kinderen:
 1. Koene Vegter, °25-4-1944
  () Geertruia Jacoba (Truus) van Loo, °31-3-1948
  Kinderen:
  1. Laura Martijntje Vegter, °1-2-1977 Amsterdam
  2. Niels Jouke Vegter, °29-10-1979 Delft
 2. Wobbe Onne Vegter, °19-9-1945
  () 18-12-1968 's Gravenhage Maartje (Marja) van den Beukel, °24-9-1943
  Deze familie woont sinds 1976 in Zuid-Afrika in Bellville bij Kaapstad.
  Wobbe Vegter is een verwoed filatelist. Daarvan getuigt zijn homepage Cyber Philately
  Kinderen:
  1. Ivo Jouke (Ivo) Vegter, °21-3-1971
  2. Tjerko Onne (Onne) Vegter,°7-7-1972
   () 28-3-1999 Christene Jakobs, °18-11-1974
   Kinderen:
   1. André Derek Vegter, °20-8-2000
   2. Erica Maria Vegter, °25-3-2003
   3. Bianca Anne Vegter, °26-9-2007
  3. Adde Jorg (Jorg) Vegter, °21-7-1974
  4. Rinse Symon Alfert (Simon) Vegter, °22-6-1976
 3. Baukje Vegter, °17-11-1947,
  () Kitty v.d.Duin, °3-11-1946
 4. Ria Vegter,°29-4-1950
  () Jan Borkent, °25-4-1949
  Kinderen:
  Geert Anne, Renze Derk, Bram en Joska Borkent
 5. Bram Vegter, °17-3-1951
  () 8-12-1974 Joanne Baker, °24-7-1955
  Deze familie woont in Alberta, Canada.
  Kinderen:
  1. Emily Anne Vegter, °11-4-1976
   () 21-7-2000 Robert (Rob) Wayne Duker, °5-1-1974
   Kinderen: Asia Christen °16-3-2002, Lydia Korinne °21-4-2004 en Sierra Naomi Duker °16-3-2007
  2. Thaddeus Derek Vegter, °22-8-1978
   () 4-10-2003 Jantina Maria (Anita) Steenbergen, °9-8-1982
   Kinderen:
   1. Decian Bram Vegter, °13-4-2004
   2. Laila Joanne Vegter, °17-6-2004
   3. Skye Jantina Vegter, °13-6-2006
  3. Joshua Henri Vegter, °30-4-1980
   () 27-12-2002 Sheila Martine Nap, °1-7-1981
   Kinderen:
   1. Daphne Rae Vegter, °7-4-2005
  4. Melinda Joyce Vegter, °27-1-1982
   () 13-6-2003 Bradley Alan (Brad) Stiksma, °9-2-1982
   Kinderen: Kyle Bradley °13-2-2004, Brock Alan °15-6-2005 en Zack Casey Stiksma °20-12-2007
  5. Carolyn Jane Vegter, °31-10-1984
   () 4-4-2008 Justin Bontkes, °25-6-1984
  6. Suzanna Ruth Vegter, °27-10-1987
   () 24-5-2008 Thomas (Tom) Vanderhorst, °23-1-1985
  7. Jessamy Lynn Vegter, 24-7-1995
 6. Ate Vegter, °21-5-1953
  () 6-6-2006 Laura Mars, °22-5-1971
  Kinderen:
  1. Sofieke Baukje Vegter, °5-8-2008
 7. Elsje Vegter, °25-3-1960
  () 28-8-1998 Wick Swart, °12-1-1959
  Kinderen:
  Dille Justus Wigle, °11-7-1997 en Joppe Koene Derk Swart, °2-1-1999, beide geboren te Utrecht

Derk Vegter en Joukje Meter

Gezin Wobbe Vegter
v.l.n.r. Ivo met Erica, Simon, oma Marja en opa Wobbe, Jorg met André, Christene en Onne
Geen vergroting
De kinderen van Derk en Joukje produceren al jaren een heuse Vegterkroniek

Ria Borkent-Vegter met haar friese stabij Silke

Ate Vegter en Laura Mars

Sofieke Vegter
d.v. Ate en Laura

Els Vegter

Gezin van Els Vegter

'The big seven' van Derk en Joukje Vegter Anno 2014
v.l.n.r.Els, Bram, Ria, Ate, Wobbe, Koen en Baukje Vegter
 
 
Ate Vegter is een verhalenschrijver.Hij schreef een kostelijk familieverhaal onder de titel Oprit naar verval.
Voor meer verhalen van Ate van ga naar Ate's verhalensite
 
Ria Borkent-Vegter is dichter.
Haar poëzie is o.a. gebundeld in "Hondsdraf"
Zij heeft ook de liedteksten geschreven voor de Kerst- en Paasoratoria "Licht voor de wereld" en "Het Lam dat ons doet leven", prachtig getoonzet door Dirk Zwart
www.dirkzwart.com.
Als kerklieddichter werkt ze ook mee aan het project "Psalmen voor Nu".
Ook zijn er veel liedteksten van haar opgenomen in het Gereformeerde Kerkboek.
December 2007 kwam de mooie kerstcantate
"De Wijzen uit het oosten" uit.
Meer is te vinden op haar pas (maart 2009) geopende website
www.riaborkent.nl
Els Vegter is Beeldend kunstenaar te Utrecht.
Voor meer over haar persoon en werk zie haar website www.elsvegter.nl
Hieronder enkele van haar
huid-en aardelandschappen
Poëtisch werk van Ria Borkent-Vegter


Klik maar voor vergroting
Beeldend werk van Els Vegter 2008/2009


Klik maar voor vergroting
 
 
 
 
 
[ Terug naar stamboom ]


Muziek: Haydn, Pianosonate: Allegretto